Onderzoek bevestigd: levensduur 100+ jaar voor PVC en PE leidingen

Ervaringen uit de praktijk, samen met technische beoordelingen in laboratoria tonen aan dat zowel niet-geplastificeerde (PVC-U), als slagvast polyvinylchloride (PVC-Hi) en polyethyleen (PE) buizen een verwachte levensduur hebben van meer dan 100 jaar. Dit is beduidend langer dan het uitgangspunt in de norm voor de gemeenschappelijke extrapolatiemethode voor kunststofbuizen (ISO9080).

PVC leidingen

De minimale levensduur van 50 jaar van een PVC-drukwater– of -gasleidingsysteem wordt gewaarborgd door de vastgestelde normen ISO 9080 en ISO 12162. De eerste grootschalige installatie van PVC-U-buizen vond plaats in 1936 in Duitsland. Verschillende woonwijken, waaronder het Olympisch Dorp in Berlijn, werden voorzien van kunststoffen drinkwater-, distributie-, en drainagesystemen. De meeste van die leidingen zijn nog steeds in gebruik, wat neerkomt op 83 jaar consistente prestaties. Ook is slagvast PVC al meer dan 60 jaar het voorkeursmateriaal voor lagedrukgasdistributiesystemen in meerdere Europese landen.

De ervaringen met opgegraven buizen over de hele wereld, incl. Europese landen, hebben aangetoond dat PVC water- en gasleidingen ten minste 100 jaar kunnen meegaan zonder significante leeftijdsgebonden degradatie. De langere levensverwachting op basis van concrete ervaringen in de gebruiksfase kan worden verklaard door de lagere werkelijke drukniveaus (stress) die de leidingen tijdens hun levensduur ervaren, de positieve wanddiktetoleranties en de veiligheidsfactoren die in de ontwerpstadia werden toegepast.

PE leidingen

Het basisontwerp voor PE drukbuissystemen voor water en gas is gebaseerd op de vastgestelde normen ISO 9080 en ISO 12162, met classificaties voor PE 80- en PE 100-materiaal, aangeduid met hun minimaal vereiste sterkte (MRS). PE-buizen werden voor het eerst geïnstalleerd in 1953 en vele zijn 66 jaar later nog steeds probleemloos in gebruik.

Bij studies op alle continenten zijn opgegraven PE buizen onderzocht, met als conclusie dat de werkelijke verwachte levensduur meer dan honderd jaar kan bedragen. Dit komt door lagere drukniveaus (stress) gedurende de gebruiksfase, lagere temperaturen in de grond, ruime toleranties voor wanddiktes, en veiligheidsfactoren die zijn toegepast in de ontwerpstadia.

Voor alle netbeheerders is het goed te weten dat al deze cumulatieve studies hebben aangetoond dat PVC-U- en PE-buizen wereldwijd nog steeds een lange en veilige levensduur hebben.

TEPPFA documenten over PE- en PVC-buizen zijn online te vinden op: https://www.teppfa.eu/media/position-papers/