kennisbank artikel

De Grondwaterkwaliteit in Nederland: Een Overzicht

Grondwater is een waardevolle bron en speelt een essentiële rol in het waterbeheer van Nederland. Het thema grondwaterkwaliteit staat daarbij steeds hoger op de agenda van de overheid. Dit jaar publiceerde Deltares, Nederlands kennisinstituut voor water en grond, een rapport over de kwaliteit van g...
kennisbank artikel

Hoe klimaatverandering, kunststof leidingen en toenemende circulaire economie de grondwaterkwaliteit beïnvloeden

De kwaliteit van het grondwater is erg belangrijk. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van dit water. Het behoud van grondwater is namelijk van essentieel belang voor zowel menselijke gezondheid als ecologische duurzaamheid. We leggen uit hoe kunststof leidingen, klimaatverande...
kennisbank artikel

Onderzoek naar de impact van kunststof op het klimaat

Kunststoffen worden regelmatig op verschillende punten bekritiseerd. Denk aan de chemische samenstelling, maar bijvoorbeeld ook aan de bijdrage aan de vervuiling van de oceaan. Bij dat laatste gaat het dan om zachte vaak verpakkingsmaterialen, niet het harde PVC dat in kunststof buizen wordt gebruik...
kennisbank artikel

Het belang van groene steden

Het beschermen van steden tegen de toenemende klimaatverandering is belangrijker dan ooit. Wereldwijd warmen de steden twee keer sneller op, dan de rest van de wereld. Dit wordt ook wel het stedelijk hitte eiland-effect genoemd. Het effect kan ervoor zorgen dat het zo’n 7 graden warmer is in de st...
kennisbank artikel

Ingrijpende keuzes nodig tegen zeespiegelstijging

Om de circa zeven jaar brengt het KNMI nieuwe klimaatscenario’s uit en publiceert deze in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport. In het Klimaatsignaal ’21 werd de tussentijdse stand bekend gemaakt en het KNMI dient de prognose voor de zeespiegelstijging naar boven bij. Wat...
kennisbank artikel

EU investeert miljoenen in Nederlandse programma’s voor klimaatadaptatie

In december 2021 heeft de EU een kleine 10 miljoen geïnvesteerd in een Nederlands programma voor klimaatadaptatie. Het bedrag is bestemd voor het programma LIFE-IP NASCELLERATE (afgekort LIFE-IP NAS) dat zal duren van 2022 tot 2027. Het doel van het zesjarige programma met een totale omvang van 17 ...
kennisbank artikel

Urgenda: ”Minder CO2-uitstoot met recycleerbare harde plastics”

Op 20 januari 2022 vond de Rethink Nieuwjaarsbijeenkomst plaats, een samenwerking tussen de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) en PlasticsEurope Nederland. Het evenement werd via een livestream op Youtube uitgezonden. Bureauleiding is aangesloten bij de NRK, de koepelorg...
kennisbank artikel

Onderzoek naar impact droogte op Nederlands watersystemen

Afgelopen drie jaar kampte ons land met periodes van langdurige droogte en hoge temperaturen. De verwachting is dat deze periodes van extreme droogte in de toekomst vaker gaan voorkomen, waarbij de gevolgen in verschillende sectoren merkbaar zijn, zoals de landbouw, transport via schepen, drinkwater...
kennisbank artikel

Kwaliteit drinkwaterwinningen nog niet op gewenst niveau

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kwaliteit van drinkwaterwinningen in Nederland nog altijd niet op het gewenste niveau is. In meer dan de helft van de winningen vormt de waterkwaliteit het probleem, waarbij probleemstoffen worden aangetroffen in 135 van de 216 winningen.
kennisbank artikel

Bodemdaling over de hele wereld in kaart gebracht

Bodemdaling wordt voornamelijk veroorzaakt door mobiliteit van vaste of vloeibare stoffen, waarbij uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat 19% van de wereldbevolking is blootgesteld aan bodemdaling. De komende tientallen jaren groeit de vraag naar drinkwaterwinning en neemt de droogte toe, waardoor...
kennisbank artikel

Klimaatadaptatie: denk aan bodem en ondergrond

Bij zowel de adaptatiestrategie als de adaptatiemaatregelen is het van belang ook te kijken naar de eigenschappen van de bodem en ondergrond. Wat is de invloed van de bodem en ondergrond bij klimaatadaptatie? In H2O Waternetwerk werd hier een uitgebreid artikel aan gewijd. BureauLeiding licht hier d...
kennisbank artikel

“Klimaatverandering vraagt om belangrijke rol voor kunststof toepassingen – mits er aandacht is voor de factoren mens en innovatie”

Een belangrijke toepassing om droge voeten te houden in tijden van klimaatverandering, ligt verstopt onder de grond. De kunststof leiding, hoe onzichtbaar soms ook, zal volgens The European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA) een belangrijke rol spelen bij hevige stormen, en tevens in ti...