BureauLeiding Privacy Policy 

(Den Haag, 16 mei 2018)

BureauLeiding, gevestigd aan Loire 150, 2491 AK Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens: BureauLeiding, Loire 150, 2491 AK Den Haag, 070 444 0 650

Roger Loop is de Functionaris Gegevensbescherming van BureauLeiding. Hij is bereikbaar via roger.loop@bureauleiding.nl.

Persoonsgegevens die BureauLeiding verwerkt

BureauLeiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan BureauLeiding heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BureauLeiding verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (indien door u verstrekt)
 • Telefoonnummer (indien door u verstrekt)
 • E-mail adres
 • IP- adres (via programma’s die aan deze website zijn gekoppeld)
 • Gegevens over uw activiteit op de BureauLeiding website (via programma’s die aan deze website zijn gekoppeld)
 • Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan deze website zijn gekoppeld)

Aanvullend wordt van gebruikers van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) verwerkt:

 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • Locatiegegevens t.b.v. plaatsing en afhalen

Gebruik van uw gegevens

BureauLeiding verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van (e-)nieuwsbrieven, (e-)magazines, en verdere informatie over kunststof leidingsystemen.
 • Het contact met u opnemen indien er met de verzending en/of onze overige dienstverlening problemen optreden.
 • Het informeren over wijzigingen in onze leverings- en/of algemene voorwaarden.

Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden en worden uw gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

 • De financiële, administratieve en de feitelijke afhandeling van BIS opdrachten.

BureauLeiding deelt uw gegevens met verschillende derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van gemaakte afspraken.

Zo worden bankrekeningnummer en KvK nummer alleen gedeeld met Kunststofrecycling Van Werven in verband met de financiële en administratieve afhandeling van BIS opdrachten, en worden de locatiegegevens voor BIS opdrachten alleen gedeeld met Renewi en Kunststofrecycling Van Verven, ten behoeve van de feitelijke afhandeling van BIS opdrachten. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij BureauLeiding daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Verwerkingsovereenkomsten

BureauLeiding sluit een verwerkingsovereenkomst met Kunststofrecycling Van Werven te Biddinghuizen en met Renewi te Eindhoven om te zorgen voor de juiste beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Daarnaast sluit BureauLeiding een verwerkingsovereenkomst met V1 Communicatie te Ermelo – het reclamebureau waar BureauLeiding mee samenwerkt – zodat ook zij zorgvuldig en veilig met gegevens waar zij uit hoofde van hun dienstverlening aan BureauLeiding mee in aanraking komen, omgaan, en ter vaststelling dat zij deze gegevens niet bewaren als daar geen functionele reden voor is.

Bewaartermijnen

BureauLeiding bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn vergaard. Dat betekent dat wij adres- en contactgegevens bewaren zolang u relatie van BureauLeiding bent, en dat wij financiële en administratieve gegevens bewaren zolang dit wettelijk verplicht is.

Statistische informatie wordt enkel in geaggregeerde vorm enkele jaren bewaard om trends in bezoekgedrag te kunnen onderscheiden.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. BureauLeiding gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens die BureauLeiding van u heeft opgeslagen en verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens door BureauLeiding.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, sturen naar info@bureauleiding.nl, of u kunt zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming bij BureauLeiding.

Verder wijst BureauLeiding u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

BureauLeiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit betekent o.a. dat alleen geautoriseerde personen toegang tot deze gegevens hebben, en dat de opslag in een beveiligde omgeving plaatsvindt.