Het belang van stedelijk waterbeheer

Extreme weersomstandigheden doen zich steeds vaker voor, waarbij extreme neerslag en extreme droogte geen uitzonderingen meer zijn. Vraagstukken rondom klimaatveranderingen, waterwinning, bodemdaling en de waterkwaliteit moeten opgelost worden en toekomstbestendig gemaakt worden. De overheid staat hierin voor grote uitdagingen, maar ook vanuit burgers en bedrijven worden verschillende waterbeheer management maatregelen verwacht. Zonder goed waterbeheer staat namelijk 60 procent van ons land onder water. En juist doordat het stedelijk waterbeheer en de afvalwaterketen volop in beweging is, is het steeds vaker nodig om maatwerk te creëren bij het investeren in en beheren van de waterketen. Het belang van effectief stedelijk waterbeheer is dus heel groot, waarbij maatregelen vanuit verschillende partijen worden verwacht.

Stedelijk waterbeheer en de rol van kunststof

Innovatieve kunststof leidingsystemen dragen in steeds hogere mate bij aan het stedelijk waterbeheer. Denk bijvoorbeeld aan infiltratiekratten die zorgen voor een ondergrondse opslagcapaciteit van regenwater. In deze kunststoffen kratten kan veel regenwater worden opgevangen en daarna vertraagd infiltreren in de bodem. Op deze manier wordt water beheert bij extreme regenval, maar bieden infiltratiekratten ook een passende oplossing bij aanhoudende droogte. Kunststoffen infiltratiekratten zijn er in verschillende afmetingen: van particuliere huizen, tot aan complete wijken. Infiltratiekratten zijn er al vanaf 100 liter tot aan wel meer dan 1000 liter per krat.

Een ander veel gebruikte toepassing van kunststof binnen het stedelijk water management is bij de riolering. In principe is elk kunststof geschikt als rioolleiding systeem. Vanouds wordt PVC als rioleringsmateriaal veel gebruikt, maar ook PP of PE zijn zeer geschikt materialen. Er zijn veel voordelen van kunststof in rioleringsbuizen. De levensduur is lang en de kunststof is dusdanig licht dat het 30% sneller is aan te leggen dan buizen van beton of grès. Voor rioolbeheer is juist de toepassing van kunststof in rioleringen van belang, aangezien hiervoor vaak een hele weg moet worden opengebroken om rioolwerkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dan ook vaak overlast voor de omgeving.

 

Verder staat de kwaliteit van drinkwater in het Nederlandse beleid hoog in het vaandel. Niet verwonderlijk dat er in 1960 van loden drinkwaterleidingen is overgestapt naar kunststoffen leidingen, omdat kunststoffen leidingen geen chemische reactie hebben bij contact met water. Een veelgebruikte variant van de kunststoffen leidingen voor het stedelijke drinkwater beheer is PVC. PVC is bestand tegen hoge druk, waardoor er geen extra risico’s bestaan op scheuren bij het vervoeren van drinkwater.

Hoewel de hierboven genoemde voorbeelden slechts enkele voorbeelden zijn van de toepassing van kunststof in stedelijk waterbeheer, is het wel duidelijk dat kunststof als een duurzame en belangrijk materiaal wordt gezien in het Nederlandse watermanagement.

Praktijkvoorbeelden binnen stedelijk waterbeheer

Het is wel duidelijk dat overheden druk zijn met stedelijk waterbeheer en adaptatiestrategieën bij klimaatveranderingen. Kunstoffen leidingsystemen vullen hier een cruciale rol in binnen het stedelijk waterbeheer. De leden van BureauLeiding helpen gemeenten door middel van verschillende kunststoffen toepassingen bij het stedelijk waterbeheer. Hieronder zijn een aantal praktijkvoorbeelden weergegeven waar de leden aan de slag zijn gegaan.