kennisbank artikel

Kunststof leidingen bij tankstations

Tankstations zijn nog lang niet weg te denken uit de samenleving. Ondanks dat vanaf 2030 alle nieuwe personenauto’s geen fossiele brandstof motor meer mogen hebben, zullen de tankstations voorlopig nog even in beeld blijven. Deze tankstations dienen goed onderhouden te worden. Er zijn verschillend...
kennisbank artikel

Adviesroute naar een circulaire economie voor kunststoffen

Vermindering van zwerfafval en microplastics in het milieu kan gerealiseerd worden door de verwijdering van gelekte kunststoffen, waaronder ook leidingen in de grond. Zo kan het verlies in de keten stappen inzameling, sortering en recycling verminderd worden. De overheid heeft een adviesroute naar e...
kennisbank artikel

Lood in drinkwaterleidingen: de nieuwe norm

Lood is een zwaar metaal en kan schadelijk zijn voor ons lichaam. Toch komt het voor dat we lood binnenkrijgen door het drinkwater, gezien sommige panden en woningen nog gebruik maken van loden leidingen. Het komt dus nog in kleine getale voor in ons milieu. De Gezondheidsraad adviseert aan pandeige...
kennisbank artikel

Auto’s geproduceerd van duurzame materialen

Voor het Klimaatakkoord is er in Nederland als doel gesteld dat we in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uit willen stoten en in 2050 zelfs 95 procent minder. Dit betekent dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Veel bedrijven, industrieën en producenten kijken daarom naar...
kennisbank artikel

Kunststof goten voor bovengrondse teelt

Voor de teelt van bovengrondse gewassen zoals aardbeien en tomaten is er door een Italiaans bedrijf een nieuw soort kunststof goot ontworpen. Dit nieuwe systeem dat in 2021 gepatenteerd is, komt goed overeen met de huidige Europese wetgeving. Kunststof heeft een lange levensduur en is daarom een duu...
kennisbank artikel

Maakindustrie onmisbaar voor Nederland

In de laatste week voor het zomerreces stuurde minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, haar plannen voor het Nederlandse industriebeleid naar de Tweede Kamer. In maar liefst 43 pagina’s onderbouwt zij in de brief waarom de Nederlandse maakindustrie zo belangrijk is en welke r...
kennisbank artikel

Tijd en milieu besparen met kunststof leidingen

Jaarlijks maken we in Nederland gebruik van meer dan tien miljoen ton aan kunststof. Een deel van dit kunststof gebruiken we voor leidingen die we toepassen in drinkwater- en afvoersystemen. Een flink aantal installateurs werkt nog met metalen leidingen, maar de populariteit van kunststof neemt toe....
kennisbank artikel

Flinke boost voor het Circulaire Plastic en Rubber Programma

Het Circulaire Plastic en Rubber Programma van de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), de koepel waar BureauLeiding lid van is, heeft een flinke boost gehad na positief bericht van het Ministerie van Economische zaken. Als onderdeel van het programma Duurzame MaterialenNL ontvangt het on...
kennisbank artikel

Project Energietransitie naar de Maasvlakte

Het gebruik van duurzame energie neemt in Nederland snel toe. Windenergie op zee speelt hierbij een steeds grotere rol. De leden van BureauLeiding leveren een belangrijke bijdrage om deze energie aan huishoudens in Nederland te kunnen leveren. Project Energietransitie is hiervan een voorbeeld. Via d...
kennisbank artikel

Het effect van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de Nederlandse markt

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne is er in de media veel aandacht voor de schaarste aan grondstoffen. Terecht, want de afgelopen maanden zijn de prijzen sterk gestegen als gevolg van de oorlog, ook bij de producenten van kunststof leidingen. De oorlog heeft op veel vlakken gevolgen voor ons ...
kennisbank artikel

Europa klimaatneutraal in 2050: TEPPFA stuurt bij

Er heerst momenteel veel onrust in de wereld, waardoor de klimaatdoelstellingen op dit moment wat minder de aandacht hebben gekregen. Ondanks alle politieke onzekerheden, is het nog steeds van belang om hiermee bezig te zijn. We bespreken daarom de nieuwe visie en strategie van TEPPFA. TEPPFA past d...
kennisbank artikel

Zonne-eilanden: de stap naar CO2-neutraal drinkwater

Vandaag is het Wereld Water Dag, waarbij de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar wordt gemaakt. Ook BureauLeiding wil hier graag even bij stilstaan en zetten daarom vandaag een mooi watergerelateerd project van één van onze leden in het zonnetje: duurzame drinkwatervoorzieninge...