kennisbank artikel

De circulaire toekomst van kunststof: Circular Future with plastics event

De kwaliteit van het grondwater is erg belangrijk. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van dit water. Het behoud van grondwater is namelijk van essentieel belang voor zowel menselijke gezondheid als ecologische duurzaamheid. We leggen uit hoe kunststof leidingen, klimaatverande...
kennisbank artikel

Nieuwe kansen voor chemische recycling?

Met de circulaire economie op komst wordt nog nadrukkelijker dan in het verleden gekeken naar de mogelijkheden om te recyclen. Naast mechanische recycling, dat bij kunststof leidingen al veelvuldig wordt toegepast, groeit ook de aandacht voor chemische recycling. Zo komt in september het Chemical Re...
kennisbank artikel

Bio-Based Water Solutions

Een van de leden van BureauLeiding, voegt biobased drinkwaterleidingen toe aan haar productportfolio. Hiermee bieden ze waterschappen, waterbedrijven en aannemers in de bouw een duurzaam productassortiment aan voor de volgende generatie. De eerste biobased drinkwaterleiding is sinds 12 december besc...
kennisbank artikel

De stap naar het gebruik van Bio-attributed PVC

Kunststof leidingsystemen kunnen duurzamer worden geproduceerd met de nieuwe stap die genomen wordt. Eén van de belangrijkste grondstoffen die nodig zijn voor de productie van PVC is ethyleen. Ethyleen van bio-attributed oorsprong kan nu ingezet worden bij de productie van PVC, waarbij het voor ee...
kennisbank artikel

Afvalbeheer en Circulaire Economie: Nederland is koploper

Nederland wordt door de Europese Commissie erkend als uitblinker op het gebied van circulaire economie (CE) en afvalbeheer. Desalniettemin heeft de Europese Commissie een aantal aanbevelingen om hier nóg beter op te scoren.
kennisbank artikel

Stabiel en geloofwaardig overheidsbeleid gevraagd

Een uitwerking van de tegemoetkoming van energielasten voor ondernemers, een voorstel voor een belasting op plastic en een nieuw nationaal programma circulaire economie. Zomaar een aantal voorstellen die afgelopen week vanuit overheid en politiek op ons afkwamen en die belangrijk zijn voor de toekom...
kennisbank artikel

Future-proof water management

In september vond het IWA World Water Congress & Exhibition van de International Water Association in Kopenhagen plaats. Op dit wereldwijde evenement kwamen er experts op het gebied van de waterindustrie, landbouw en finance samen tot IT professionals, architecten, stedenbouwkundigen en sociologen, ...
kennisbank artikel

Kunststof leidingen bij tankstations

Tankstations zijn nog lang niet weg te denken uit de samenleving. Ondanks dat vanaf 2030 alle nieuwe personenauto’s geen fossiele brandstof motor meer mogen hebben, zullen de tankstations voorlopig nog even in beeld blijven. Deze tankstations dienen goed onderhouden te worden. Er zijn verschillend...
kennisbank artikel

Adviesroute naar een circulaire economie voor kunststoffen

Vermindering van zwerfafval en microplastics in het milieu kan gerealiseerd worden door de verwijdering van gelekte kunststoffen, waaronder ook leidingen in de grond. Zo kan het verlies in de keten stappen inzameling, sortering en recycling verminderd worden. De overheid heeft een adviesroute naar e...
kennisbank artikel

Lood in drinkwaterleidingen: de nieuwe norm

Lood is een zwaar metaal en kan schadelijk zijn voor ons lichaam. Toch komt het voor dat we lood binnenkrijgen door het drinkwater, gezien sommige panden en woningen nog gebruik maken van loden leidingen. Het komt dus nog in kleine getale voor in ons milieu. De Gezondheidsraad adviseert aan pandeige...
kennisbank artikel

Auto’s geproduceerd van duurzame materialen

Voor het Klimaatakkoord is er in Nederland als doel gesteld dat we in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uit willen stoten en in 2050 zelfs 95 procent minder. Dit betekent dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Veel bedrijven, industrieën en producenten kijken daarom naar...
kennisbank artikel

Kunststof goten voor bovengrondse teelt

Voor de teelt van bovengrondse gewassen zoals aardbeien en tomaten is er door een Italiaans bedrijf een nieuw soort kunststof goot ontworpen. Dit nieuwe systeem dat in 2021 gepatenteerd is, komt goed overeen met de huidige Europese wetgeving. Kunststof heeft een lange levensduur en is daarom een duu...