Bestekteksten – BIS Buizen inzamel systeem

Opdrachtgevers kunnen in het bestek voor (laten) schrijven dat de vrijkomende leidingen ter recycling afgevoerd of gerooid moeten worden. U vindt hier twee voorbeelden van standaard bestekteksten:

  • Afvoeren van rioleringsmaterialen
  • Rooien van leidingsystemen

Afvoeren rioleringsmaterialen

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal.

Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

Rooien van leidingsystemen

Bij het leggen van nieuwe leidingen dienen de leidingsystemen die buiten gebruik worden gesteld, opgegraven te worden. De vrijkomende materialen dienen voor recycling te worden aangeboden. Kunststofleidingsystemen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal.

Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

BureauLeiding- Keihard bewijs - cover