kennisbank artikel

Reactie BureauLeiding ISSO rapport 110760 Koper vs Kunststof

ISSO heeft een rapport gepubliceerd waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen koper en kunststoffen als materiaal voor leidingsystemen. In deze rapportage wordt de conclusie getrokken dat “vanwege de relatief grote verschillen bij eenzelfde type kunststof het verstandig is in prioritaire inst...
kennisbank artikel

De Grondwaterkwaliteit in Nederland: Een Overzicht

Grondwater is een waardevolle bron en speelt een essentiële rol in het waterbeheer van Nederland. Het thema grondwaterkwaliteit staat daarbij steeds hoger op de agenda van de overheid. Dit jaar publiceerde Deltares, Nederlands kennisinstituut voor water en grond, een rapport over de kwaliteit van g...
kennisbank artikel

De circulaire toekomst van kunststof: Circular Future with plastics event

De kwaliteit van het grondwater is erg belangrijk. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van dit water. Het behoud van grondwater is namelijk van essentieel belang voor zowel menselijke gezondheid als ecologische duurzaamheid. We leggen uit hoe kunststof leidingen, klimaatverande...
kennisbank artikel

Nieuwe kansen voor chemische recycling?

Met de circulaire economie op komst wordt nog nadrukkelijker dan in het verleden gekeken naar de mogelijkheden om te recyclen. Naast mechanische recycling, dat bij kunststof leidingen al veelvuldig wordt toegepast, groeit ook de aandacht voor chemische recycling. Zo komt in september het Chemical Re...
kennisbank artikel

Warmtenetten hebben wel degelijk invloed op temperatuur leidingwater

Hoe moeten branchepartners hierop inspelen? Met het TKI ENGINE-project is de kennis vergroot over warmteoverdracht tussen bodem, drinkwater en warmtenetten. “De branche is nu aan zet om hier over na te denken” volgens hoofdonderzoeker dr. ir. Mirjam Blokker van KWR. Graag vertelt ze over het ond...
kennisbank artikel

Hoe klimaatverandering, kunststof leidingen en toenemende circulaire economie de grondwaterkwaliteit beïnvloeden

De kwaliteit van het grondwater is erg belangrijk. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van dit water. Het behoud van grondwater is namelijk van essentieel belang voor zowel menselijke gezondheid als ecologische duurzaamheid. We leggen uit hoe kunststof leidingen, klimaatverande...
kennisbank artikel

Bio-Based Water Solutions

Een van de leden van BureauLeiding, voegt biobased drinkwaterleidingen toe aan haar productportfolio. Hiermee bieden ze waterschappen, waterbedrijven en aannemers in de bouw een duurzaam productassortiment aan voor de volgende generatie. De eerste biobased drinkwaterleiding is sinds 12 december besc...
kennisbank artikel

De stap naar het gebruik van Bio-attributed PVC

Kunststof leidingsystemen kunnen duurzamer worden geproduceerd met de nieuwe stap die genomen wordt. Eén van de belangrijkste grondstoffen die nodig zijn voor de productie van PVC is ethyleen. Ethyleen van bio-attributed oorsprong kan nu ingezet worden bij de productie van PVC, waarbij het voor ee...
kennisbank artikel

Onderzoek: plastic afbreken met UV licht

De University of Bath in Engeland heeft onderzoek gedaan naar PLA (PolyLactic Acid/Poly Melkzuur): een kunststof dat bij verhitting zacht wordt. PLA wordt vaak gelabeld als een biodegradeerbaar kunststof, maar afbreekbaarheid van deze stof in de natuur is beperkt. De onderzoekers hebben nu een manie...
kennisbank artikel

Afvalbeheer en Circulaire Economie: Nederland is koploper

Nederland wordt door de Europese Commissie erkend als uitblinker op het gebied van circulaire economie (CE) en afvalbeheer. Desalniettemin heeft de Europese Commissie een aantal aanbevelingen om hier nóg beter op te scoren.
kennisbank artikel

Koudetechniek sector introduceert kunststof leidingen

De koudetechniek sector is continu bezig met innoveren. Denk hierbij aan het verbeteren van soldeertechnieken om fouten op te lossen, maar ook het verduurzamen van de koelsystemen. In het loodgietersvak zijn de koperen koelleidingen al nagenoeg verdwenen en vanaf nu zal de koudetechniek stapsgewijs ...
kennisbank artikel

Onderzoek naar de veroudering van kunststof leidingen

Binnen het ‘Kennisprogramma Urban Drainage’ is een onderzoek uitgevoerd met als hoofddoel de kennis van de veroudering en faalmechanismen van kunststof leidingen uit te breiden in de hoop bij te dragen aan doelmatiger rioolbeheer. Ook was het doel de ontwikkeling van een betere methode om de toe...
Heeft u na het lezen van de Kennisdossiers nog een vraag?
Of stond uw vraag er (nog) niet tussen...