kennisbank artikel

Plastic recycling mogelijk bij lagere temperaturen

Onderzoekers van de Universiteit van Osaka in Japan hebben een nieuwe katalysator ontdekt die het mogelijk maakt om polyolefinische kunststoffen (gewoon plastic) bij een veel lagere temperatuur te recyclen tot bruikbare producten zoals brandstof en was.
kennisbank artikel

Chemisch recyclen belangrijk binnen de circulaire economie

In 2050 moeten alle kunststoffen volledig circulair zijn. PlasticsEurope Nederland trok al eerder aan de bel dat meer stappen nodig zijn om deze doelstellingen in 2050 te behalen. Op dit moment wordt slecht één derde van het plastic afval ingezameld en gerecycled. Naast het bekende mechanisch recy...
kennisbank artikel

Actie nodig richting ‘Nederland Circulair 2050’

De Nederlandse overheid streeft naar ‘Nederland Circulair 2050’, waarbij het doel is om in 2050 een 100 procent circulaire Nederlandse economie te hebben. De ambitie daarbij is om in 2030 50 procent minder gebruikt te maken van primaire grondstoffen. Volgens Plastics Europe Nederland moet er nog...
kennisbank artikel

Akkoord over inhoud vernieuwing Drinkwaterrichtlijn

Het Europees Parlement heeft 15 december een akkoord bereikt over de Drinkwaterrichtlijn en een resolutie aangenomen die eist dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) correct wordt uitgevoerd. Hierbij geldt nog wel een omzettingstermijn van twee jaar, daarna zijn de nieuwe regels van de Drinkwaterrichtlijn...
kennisbank artikel

Theoretisch limiet circulariteit plastic verpakkingen bepaald

Wetenschappers van de Wageningen University & Research, Universiteit Gent en Universiteit Twente hebben de theoretische limiet in circulariteit voor kunststofverpakkingen bepaald. Het onderzoek toont een maximaal recyclingpercentage van 72% aan voor alle kunststof verpakkingen in Nederland. De gemid...
kennisbank artikel

TNO presenteert routekaart naar 100% circulaire plastics

Plastics zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Hoewel er druk staat op het maatschappelijk draagvlak voor plastic, zal plastic nooit helemaal verdwijnen uit onze maatschappij. TNO roept daarom op plastic niet te verbannen uit onze maatschappij, maar te werken aan de circulariteit van p...
kennisbank artikel

In 3 stappen richting 10 miljoen ton gerecycled plastic in 2025

Ondanks de impact van het coronavirus blijft het doel van de Circulair Plastic Alliance (CPA) hetzelfde: 10 miljoen ton aan gerecycled plastic in 2025. Om het doel voor circulaire kunststoffen te behalen, presenteert de CPA verschillende plannen en acties.
kennisbank artikel

Kunststof leidingen: Denk in decennia, niet in jaren

Er is een mythe dat de levensduur van kunststof leidingen slechts 50 jaar is. Onderzoek van TNO bevestigt juist dat kunststof leidingen een levensduur van meer dan 100 jaar hebben. Het is daarom bij kunststof leidingen belangrijk na te denken over de toepassing in decennia en niet in jaren.
kennisbank artikel

Circulaire kunststoffen: samenwerking in de keten

Als gevolg van de lage prijs van virgin kunststof (nieuw geproduceerd kunststof) is de afzet van recyclaat de afgelopen maanden drastisch gedaald. Het gebruik van gerecycled kunststof loopt snel terug; een trend die wordt versterkt door de coronacrisis. Innovatie binnen gerecyclede kunststoffen mag ...
kennisbank artikel

VinylPlus Progress Report 2020 – De highlights

Donderdag 4 juni 2020 is het nieuwe VinylPlus Progress Report 2020 verschenen. Met dit rapport wordt er terug geblikt op de resultaten van 2019. Daarnaast wordt er vooruit geblikt naar de toekomst. BureauLeiding beschrijft de highlights van dit rapport.
kennisbank artikel

Klimaatadaptatie: denk aan bodem en ondergrond

Bij zowel de adaptatiestrategie als de adaptatiemaatregelen is het van belang ook te kijken naar de eigenschappen van de bodem en ondergrond. Wat is de invloed van de bodem en ondergrond bij klimaatadaptatie? In H2O Waternetwerk werd hier een uitgebreid artikel aan gewijd. BureauLeiding licht hier d...
kennisbank artikel

“Klimaatverandering vraagt om belangrijke rol voor kunststof toepassingen – mits er aandacht is voor de factoren mens en innovatie”

Een belangrijke toepassing om droge voeten te houden in tijden van klimaatverandering, ligt verstopt onder de grond. De kunststof leiding, hoe onzichtbaar soms ook, zal volgens The European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA) een belangrijke rol spelen bij hevige stormen, en tevens in ti...
Heeft u na het lezen van de Kennisdossiers nog een vraag?
Of stond uw vraag er (nog) niet tussen...