kennisbank artikel

Nationale watertransitie: oproep voor versnelling

De Unie van Waterschappen en Vewin roept het nieuwe kabinet op tot een nationale watertransitie. Een robuust watersysteem is volgens hen hard nodig om de nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen.
kennisbank artikel

E-paper chemische recycling: plastic afval wordt een waardevolle hulpbron

Op dit moment wordt slechts één derde van het plastic afval ingezameld en gerecycled. Om dus stappen te zetten richting Nederland 100% circulair in 2050 moet Nederland meer gebruik gaan maken van chemische recycling. Juist door de toename aan chemische recycling kunnen grote stappen gezet worden r...
kennisbank artikel

De nood is hoog. Maak inzet recyclaat aantrekkelijker

‘Het moet veel aantrekkelijker worden om recyclaat in te zetten en actie vanuit de overheid is daarvoor cruciaal’, aldus het ‘trekkersteam’ Transitieagenda Kunststoffen. Het team is druk bezig met de afronding van het Actieplan Toepassen Recyclaat, wat een antwoord moet geven op de stagneren...
kennisbank artikel

Kwaliteit drinkwaterwinningen nog niet op gewenst niveau

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kwaliteit van drinkwaterwinningen in Nederland nog altijd niet op het gewenste niveau is. In meer dan de helft van de winningen vormt de waterkwaliteit het probleem, waarbij probleemstoffen worden aangetroffen in 135 van de 216 winningen.
kennisbank artikel

Wereldwijde bodemdaling in kaart gebracht

Het dalen van het aardoppervlak wordt voornamelijk veroorzaakt door mobiliteit van vaste of vloeibare stoffen. Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat 19% van de wereldbevolking is blootgesteld aan bodemdaling. De komende tientallen jaren groeit de vraag naar drinkwaterwinning en neemt de droogte t...
kennisbank artikel

Plastic recycling mogelijk bij lagere temperaturen

Onderzoekers van de Universiteit van Osaka in Japan hebben een nieuwe katalysator ontdekt die het mogelijk maakt om polyolefinische kunststoffen (gewoon plastic) bij een veel lagere temperatuur te recyclen tot bruikbare producten zoals brandstof en was.
kennisbank artikel

Chemisch recyclen belangrijk binnen de circulaire economie

In 2050 moeten alle kunststoffen volledig circulair zijn. PlasticsEurope Nederland trok al eerder aan de bel dat meer stappen nodig zijn om deze doelstellingen in 2050 te behalen. Op dit moment wordt slecht één derde van het plastic afval ingezameld en gerecycled. Naast het bekende mechanisch recy...
kennisbank artikel

Actie nodig richting ‘Nederland Circulair 2050’

De Nederlandse overheid streeft naar ‘Nederland Circulair 2050’, waarbij het doel is om in 2050 een 100 procent circulaire Nederlandse economie te hebben. De ambitie daarbij is om in 2030 50 procent minder gebruikt te maken van primaire grondstoffen. Volgens Plastics Europe Nederland moet er nog...
kennisbank artikel

Akkoord over inhoud vernieuwing Drinkwaterrichtlijn

Het Europees Parlement heeft 15 december een akkoord bereikt over de Drinkwaterrichtlijn en een resolutie aangenomen die eist dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) correct wordt uitgevoerd. Hierbij geldt nog wel een omzettingstermijn van twee jaar, daarna zijn de nieuwe regels van de Drinkwaterrichtlijn...
kennisbank artikel

Theoretisch limiet circulariteit plastic verpakkingen bepaald

Wetenschappers van de Wageningen University & Research, Universiteit Gent en Universiteit Twente hebben de theoretische limiet in circulariteit voor kunststofverpakkingen bepaald. Het onderzoek toont een maximaal recyclingpercentage van 72% aan voor alle kunststof verpakkingen in Nederland. De gemid...
kennisbank artikel

TNO presenteert routekaart naar 100% circulaire plastics

Plastics zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Hoewel er druk staat op het maatschappelijk draagvlak voor plastic, zal plastic nooit helemaal verdwijnen uit onze maatschappij. TNO roept daarom op plastic niet te verbannen uit onze maatschappij, maar te werken aan de circulariteit van p...
kennisbank artikel

In 3 stappen richting 10 miljoen ton gerecycled plastic in 2025

Ondanks de impact van het coronavirus blijft het doel van de Circulair Plastic Alliance (CPA) hetzelfde: 10 miljoen ton aan gerecycled plastic in 2025. Om het doel voor circulaire kunststoffen te behalen, presenteert de CPA verschillende plannen en acties.
Heeft u na het lezen van de Kennisdossiers nog een vraag?
Of stond uw vraag er (nog) niet tussen...