PROGRESS REPORT 2019

Het Progress Rapport 2019 van VinylPlus is gepubliceerd. In dit artikel leest u de highlights. Bekijk het volledige rapport op de VinylPlus website

Highlights uit het rapport
In mei 2019 is in Praag het Progress Report 2019 van VinylPlus gepubliceerd. Deze editie wordt er ook verder terug gekeken dan de resultaten van 2018: Wat was de insteek van VinylPlus en wat is de nieuwe stip op de horizon? Hieronder een overzicht van de highlights uit het rapport.

Toename gerecycled PVC
In 2018 is 739.525 ton aan PVC afval gerecycled, wat een toename van 15,6% betekent ten opzichte van het jaar ervoor. De bijdrage van Recovinyl, de uitvoeringsorganisatie onder VinylPlus, was 734.568 ton. De vraag naar gerecycled hard PVC in Europa is zeer hoog in vergelijking met het aanbod. Dit wijst op het potentieel van het verder versterken van de inzamelings- en recyclingschema’s.

In de loop van het jaar heeft Recovinyl zijn certificerings- en auditprogramma’s verder aangescherpt om een maximale betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens en traceerbaarheid van gerecycleerde materialen te garanderen, zowel van recyclers als verwerkers.

Nieuwe regelgeving: PVC-afval of recyclebaar?
Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in januari 2018 een zogenaamd rechtsoordeel uitgebracht waarin duidelijk wordt gedefinieerd wanneer hard PVC-afval de afvalstatus verliest en beschouwd kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Dit is van wezenlijk belang voor helderheid over de van toepassing zijnde wetgeving, en in het verlengde daarvan verdere investeringen in inzameling en verwerking.

VinylPlus benoemt het belang van het verminderen van de impact op het milieu in de productiefase. Hiervoor wordt onderzocht welke stappen de PVC recycle-industrie kan zetten richting duurzame additieve systemen. Het doel is om 100% compliant te zijn aan het einde van 2020.

Duurzaam gebruik van energie en grondstoffen
PVC-hars producenten zijn toegewijd om de energieconsumptie te verminderen bij de productie van EDC, VCM en PVC. Het doel hierbij is een vermindering van 20% per 2020. VinylPlus monitort de ontwikkelingen en presenteert een update in het Status Rapport eind 2020.

VinylPlus aanwezig bij She runs Parijs
Een ander belangrijk element uit de VinylPlus vrijwillige verbintenis is het sociale aspect. VinylPlus was aanwezig bij het hardloopevenement She Runs in Parijs, waarbij de inzet was het duurzaam gebruik van PVC, voor, tijdens en na het evenement te promoten. Deze samenwerking volgde uit een ondertekening van een gezamenlijk project voor milieuacties met ISF, om duurzaam gebruik van PVC bij She Runs te garanderen. De inkoop werd gedaan in overeenstemming met VinylPlus-uitgangspunten en na het evenement werden de PVC-producten gerecycled en hergebruikt door het duurzaamheidsprogramma van VinylPlus.

Sport wordt steeds innovatiever met haar duurzame oplossingen voor materialen, apparatuur en faciliteiten. De She Run–Active Girls Lead Environmental-actie benadrukt de intentie om duurzamere materialen te specificeren. Van vloer- tot dakbedekking en externe schermen.

Het volledige rapport lezen?
De hierboven beschreven punten zijn de highlights uit het Progress Report 2020. Het volledige rapport is rechts te downloaden.

In de loop van het jaar heeft Recovinyl, de uitvoeringsorganisatie onder VinylPlus, zijn certificerings- en auditprogramma’s verder aangescherpt om een maximale betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens en traceerbaarheid van gerecycleerde materialen te garanderen, zowel van recyclers als verwerkers.

De vraag naar gerecycled hard PVC in Europa is zeer hoog in vergelijking met het aanbod. Dit wijst op het potentieel verder versterken van de inzamelings- en recyclingschema’s (pagina 6).

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in januari 2018 een zogenaamd rechtsoordeel uitgebracht waarin duidelijk wordt gedefinieerd wanneer hard PVC-afval de afvalstatus verliest en beschouwd kan worden als grondstof voor nieuwe producten. (pagina 8). Dit is van wezenlijk belang voor helderheid over de van toepassing zijnde wetgeving, en in het verlengde daarvan verdere investeringen in inzameling en verwerking.

Een ander belangrijk element uit de VinylPlus vrijwillige verbintenis is het sociale aspect. VinylPlus was aanwezig bij het hardloopevenement She Runs in Parijs, waarbij de inzet was het duurzaam gebruik van PVC, voor, tijdens en na het evenement. Deze samenwerking volgde uit een ondertekening van een gezamenlijke charter voor milieuacties met ISF, om duurzaam gebruik van PVC bij She Runs te garanderen. De inkoop werd gedaan in overeenstemming met VinylPlus-uitgangspunten  en na het evenement werden de PVC-producten gerecycled en hergebruikt door het duurzaamheidsprogramma van VinylPlus.

Sport wordt steeds innovatiever met zijn duurzame oplossingen voor materialen, apparatuur en faciliteiten. De She RunActive Girls Lead Environmental-actie benadrukt de intentie om duurzamere materialen te specificeren. Van vloer- tot dakbedekking en externe schermen. (Pagina 20)

In zowel het rapport als het persbericht benadrukt VinylPlus dat er wederom een stijgend percentage in recycling is gerealiseerd: VinylPlus recycleerde 739.525 ton PVC in 2018 – een stijging van 15,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. Gespecificeerd op PVC-buizen is een lichte stijging van 2,1% te zien (Pagina 27).

Progress Report 2019