kennisbank artikel

The Contribution of Plastic Products to Resource Efficiency

Resultaten van het onderzoek: Schatting van de besparing van energie en de uitstoot van broeikasgassen bereikt door de totale markt van kunststof producten in West-Europa.

Vinyl2010 en VinylPlus

Producenten van kunststof producten nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid als het gaat om duur-zaamheid. Zo is de Europese PVC-industrie een vrijwillige verbintenis aangegaan om de milieu-impact van PVC-productie te verkleinen, het verbruik van schadelijke additieven te verminderen en recycling...
praktijkvoorbeelden
19 dec 2018

De Tuinen van Ursem in Gemeente Koggenland

Een van de leden van BureauLeiding levert voor dit project de materialen voor het rioleringsstelsel, waaronder inspectieputten, PP buizen, PVC buizen en hulpstukken aan Blankendaal Obdam.
kennisbank artikel

PROGRESS REPORT 2019

Het Progress Rapport 2019 van VinylPlus is gepubliceerd. In dit artikel leest u de highlights. Bekijk het volledige rapport op de VinylPlus website
kennisbank artikel

EPD: Polyvinylchloridesolid wall sewer pipe system

Een EPD (milieuproductverklaring) schetst de verschillende milieuaspecten van deze polyvinylchloride (PVC) riolering
kennisbank artikel

EPD: Polyvinylchloride pipe system for soil and waste removal

Een EPD (milieuproductverklaring) schetst de verschillende milieuaspecten van deze polyvinylchloride (PVC) binnenhuis riolering
kennisbank artikel

De visuele herkenbaarheid van kunststof leidingsystemen

BureauLeiding publiceert een document met de meest voorkomende en gebruikte buizen in PVC-U, PVC-O, PE en PP en de daarbij horende kleuren.

Het PVC recycling proces

Het ingezamelde kunststof leidingafval wordt opgewerkt tot een nieuwe grondstof die weer gebruikt kan worden voor de productie van nieuwe leidingproducten, zoals de zogenaamde 3-laags buis.
kennisbank artikel

KIWA over materiaalonafhankelijke legionellapreventie

De aard van het waterleidingmateriaal heeft geen invloed op de groei van Legionella zolang men zich houdt aan correct thermisch beheer: koudwatertemperatuur beneden 25°C, warmwatertemperatuur boven 60°C en geen stagnatie of dode leidingstukken in het leidingsysteem. In die situatie is het voor ins...
kennisbank artikel

EPD: Bi-oriented pipe system for water distribution

EPD (milieuproductverklaring)

Verantwoorde additieven

Bij de productie van PVC buizen worden verschillende stoffen toegevoegd om de buizen de gewenste eigenschappen te geven. Stabilisatoren zorgen bijvoorbeeld dat de kunststof ongevoelig is voor aantasting door chemicaliën, hoge temperaturen en zonlicht. De kunststof leidingindustrie streeft naar een ...
kennisbank artikel

PVSea

De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is een samenwerkingsverband tussen de overheden van Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om aan de hand van een praktijkervaring te zien wat de knelpunten zijn bij grensoverschrijdend verkeer van afval tot grondstof. Deze specifieke casus gaat ove...