Wandelpad van drijvende buizen in Vlaardingen

Uitlichting projectbezoek in samenwerking met één van de leden van BureauLeiding.
Lees meer hoe van drijvende buizen een wandelpad is gemaakt.

In Vlaardingen is met behulp van drijvende buizen een wandelpad aangelegd. Deze drijvende constructie op het water bewegen als een vlot.

Via een relatie is een van de leden in contact gekomen met deze casus. In het gebied was er een groot deel van het groen weggehaald en dit had voor een aantal dieren grote gevolgen. Zo oriënteerden vleermuizen zich bv. op de gekapte bomen en op het riet aan de oevers. Om deze oriëntatiepunten tijdelijk terug te brengen ontstond de wens voor een verplaatsbare constructie. Vanuit de randvoorwaarden van deze wens, zoals bv. het draagvermogen van het wandelpad, zijn er berekeningen gemaakt voor PVC-U  en is er uiteindelijk de juiste leidingdiameter gedefinieerd.

De rietakkers op de Krabbeplas zijn deels een compensatie voor natuur in de omgeving die is opgeofferd voor de aanleg van de Hollandtunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding. “Op die plek verdwijnt veel riet en dat brengen we hier terug, ook als geleiding voor de vleermuizen in dit gebied naar hun foerageerplekken”, zegt Helene Moors van Rijkswaterstaat.

Het wandelpad zal er naar verwachting totaal 2 jaar blijven liggen.