Rioolrenovatie in Garderen

Rioolrenovatie in Garderen

Wateroverlast bij zware regenval was al jaren een groot probleem in Garderen. Daarbij kwamen vanuit de directe omgeving van een voormaling zuiveringsterrein in het buitengebied regelmatig stankklachten. In opdracht van de gemeente Barneveld én Waterschap Vallei en Veluwe startte Infrabedrijf Sallandse Wegenbouw met een omvangrijke rioolrenovatie, waarbij de innovatie van een van de leden van BureauLeiding werd gebruikt om het riool optimaal te laten functioneren. De werkzaamheden in Garderen zijn begonnen in 2018 en inmiddels vrijwel afgerond.

Onvoldoende capaciteit rioolstelsel bij hevige buien

Garderen kampte al jaren met wateroverlast bij hevige buien. Deze problemen werden grotendeels veroorzaakt doordat de capaciteit van het oude rioolstelsel onvoldoende was. Het rioolwater kwam dan naar boven in het laagstgelegen gebied van Garderen. Om wateroverlast te verhelpen is een nieuw, vergroot riool aangelegd vanuit de dorpskern naar het rioolgemaal. Ook is een PP infiltratie riool aangelegd met een lengte van één kilometer. Het water dat vanaf de straat het IT-riool instroomt wordt geïnfiltreerd in de bodem. Het IT-riool is opgebouwd uit X-stream buizen en de dubbelwandige, gesleufde buizen van onbewerkt polypropyleen zorgen voor actieve infiltratie en transport van het regenwater. Daarnaast is een ondergrondse waterbergingsvoorziening van 1.000 m3 aangelegd als extra buffer.

Om het straatwater optimaal te verwerken werd een innovatieve kolk van een van de leden van BureauLeiding gebruikt. Dankzij het filter van deze kolken wordt vuil slim afgevangen en worden regenwaterpieken snel afgevoerd. Daarbij zijn de kolken eenvoudig te reinigen, waardoor het IT-riool optimaal blijft functioneren.

Stankoverlast al jaren groot probleem

Naast wateroverlast moest ook stankoverlast, vooral bij een oude rioolzuivering in het toeristische buitengebied van Garderen, worden verholpen. Sinds de jaren 70 is de rioolzuivering afgestoten door het waterschap en is de rioolzuivering vervangen door een rioolgemaal dat het afvalwater naar de zuivering in Harderwijk pompt. Inmiddels was ook dit rioolgemaal verouderd en functioneerde het niet meer naar behoren. Bij hevige regenval ontstond een overstort op de oude zuivering, met stankoverlast tot gevolg. Vooral voor het naastgelegen hotel en de camping erg onprettig. Door het rioolgemaal te vervangen en een geurfilter te plaatsen zijn de stankklachten gelukkig voorbij.