Oplossingen voor waterafvoer van retentievijvers

In Steenwijk ligt een retentievijver waar hemelwater van de achterliggende wijk via de riolering op afstroomt. De afvoer bleek onvoldoende waardoor er teveel water in de vijver achterbleef. Ontdek hoe de gemeente Steenwijk op innovatieve wijze de problemen met hemelwaterafvoer heeft weten op te lossen.

Hoe werkt een retentievijver?

Retentievijvers hebben het doel om tijdens en na een grote regenbui het hemelwater op te vangen (bufferen) en deze vertraagd af te voeren, zodat het watersysteem van de gemeente niet overbelast raakt. Tijdens een hevige regenval wordt de retentievijver gevuld door een (hemelwater)riool of door aanvoer van regenwater. Het verzamelde regenwater wordt vervolgens vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater wat in de omgeving aanwezig is. Gemiddeld duurt dit ongeveer één à twee dagen, waarna de vijver weer volledig beschikbaar is voor een volgende regenbui. 

P1030904
DSI techniek bij retentievijver

Geen oppervlaktewater maar grondwater

De gemeente Steenwijkerland heeft een retentievijver die niet is aangesloten op nabij gelegen oppervlaktewater, omdat deze niet aanwezig is. Hierdoor voert de vijver zijn overtollige hemelwater af naar grondwater in de diepere grondlagen. Deze afvoer werkte nog onvoldoende, waardoor het soms weken duurde voordat het overtollige water was afgevoerd. Een van de leden van BureauLeiding heeft met de gemeente Steenwijkerland de oplossing geboden om het water te filteren, waardoor schoon water afgevoerd kan worden via diepte infiltratiebronnen (DSI) naar diepere watervoerende grondlagen.

Hemelwaterafvoer via diepte infiltratiebronnen

Het watermanagementsysteem ligt volledig onder het waterniveau om ijzeroxide vorming zoveel mogelijk uit te sluiten. Deze techniek bevordert ook de levensduur van het watermanagementsysteem. Er zijn in totaal twee DSI dieptebronnen gerealiseerd en deze zijn via een filterput en PVC leidingwerk gekoppeld aan elkaar. De filterput wordt periodiek gereinigd waardoor slib, zand en drijvende verontreinigingen verwijderd kunnen worden. Na het aansluiten van het nieuwe systeem zakte het waterpeil direct naar het gewenste niveau. De gemeente Steenwijkerland heeft door deze innovatieve oplossing een goed werkende oplossing gevonden voor deze retentievijver.