Gemeente Zundert kiest voor infiltratie riool

Uitlichting projectbezoek in samenwerking met één van de leden van BureauLeiding.
Lees meer waarom er gekozen is voor infiltratie riool.

 Waarom Gemeente Zundert kiest voor kunststofleidingen

Uitlichting projectbezoek in samenwerking met één van de leden van BureauLeiding. Het hele jaar door wordt er gewerkt in de openbare ruimte. Wegafsluitingen, bomen snoeien of vervanging van riolering. Zo nu ook in Zundert waar men bezig is met de reconstructie van de Pieter van Ginnenkenstraat. Gommers Grondwerken uit Wernhout kreeg de opdracht voor het rooien van bomen en het aanbrengen van nieuwe riolering, bestrating en beplanting. Voor het leveren van de riolering heeft Gommers Grondwerken een van de leden van BureauLeiding  ingeschakeld waarbij er gekozen is voor infiltratie riool.

Waarom er gekozen is voor infiltratie riool (IT riool)

Het betreft een infiltrerende buis waarbij het regenwater ondergronds door een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Dergelijke voorzieningen worden toegepast naast verharde oppervlakken waar geen ruimte is voor een infiltratiegreppel, of bij onverharde oppervlakken waar de doorlatendheid van de bodem gering is. Een IT riool moet altijd boven het grondwater liggen. Als niet al het regenwater kan worden geïnfiltreerd, zal de buis gaan werken als een gewone afvoer. Om zware buien op te vangen kan het IT–riool uitmonden in een noodoverstort voorziening op oppervlaktewater of het regenwaterriool. Het IT-riool kan ook gebruikt worden om in droge gebieden oppervlaktewater te infiltreren. Of en hoe dergelijke infiltratievoorzieningen mogen worden toegepast, is vastgelegd in het gemeentelijke rioleringsplan.