Droge voeten in nieuw sportcomplex Den Burg

Op Texel wordt momenteel gewerkt aan één van de meest duurzame sportcomplexen in Nederland. Een van de leden van BureauLeiding draagt hier aan bij door de levering van inspectieputten in combinatie met infiltratieleidingen.

Hiermee wordt een integrale oplossing geboden om water te infiltreren, draineren en het geeft de mogelijkheid om water te transporteren en te bufferen.

De huidige sportvoorzieningen naderen het einde van de technische levensduur. Dit is reden geweest voor de gemeente om te kijken naar de verschillende mogelijkheden voor een nieuw overdekte sportvoorziening op Texel. De sporthal krijgt een sportvloer van 28×48 meter met tribunecapaciteit voor minimaal 300 toeschouwers en deelbaar in 3 gelijke zaaldelen. Naast de sporthal komen er nog twee sportzalen met elk een oppervlakte van 16×28 meter en een horecavoorziening.

Naast de belangrijke functie voor de volksgezondheid levert het rioleringssysteem ook een grote bijdrage aan een schoner water- en bodemmilieu. Dit sluit geheel aan bij de duurzame bouw van het centrum waardoor de afgegeven EPC-waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt) op 0 is vastgesteld (EPC waarde 1 is de standaard). Het nieuwe sportcomplex krijgt 1000 zonnepanelen op het dak en zal gasloos worden.