Werkbezoek Rioned aan Pipelife

In februari organiseerde BureauLeiding samen met Pipelife, een werkbezoek voor medewerkers van Rioned. Hierbij was ook directeur Hilde Niezen aanwezig. Rioned is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, een belangrijk thema voor BureauLeiding. Hierbij zijn gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en bedrijven betrokken om te praten en besluiten te nemen over stedelijk waterbeheer. Ook BureauLeiding is lid van Rioned.

Grip op ontwikkeling van kunststof leidingen

Doel van het werkbezoek was om Rioned meer inzicht te geven in de ontwikkelingen in de kunststof leidingindustrie. Belangrijkste onderdeel was dan ook een bezoek aan de beide fabrieken (extrusie en spuitgiet) van Pipelife. Tijdens deze bezoeken werden we rondgeleid door de enthousiaste medewerkers van Pipelife. Hiermee werd inzicht gegeven in het productieproces van kunststof leidingsystemen en hulpstukken. Ook kwam het innovatieve karakter van de sector goed naar voren.

De samenwerking opzoeken

Na de bezoeken aan beide fabrieken werd gesproken over een aantal thema’s waarop de kunststof leidingbranche en Rioned kunnen samenwerken. Een belangrijk onderwerp hierbij was de circulaire economie. Op dit vlak heeft de overheid grote ambities. Dit werd eens temeer duidelijk bij de recente presentatie van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). En ook BureauLeiding zet zich al lange tijd in voor het versterken van de circulaire economie, bijvoorbeeld door de organisatie van het Buizen Inzamelsysteem (BIS).

Recyclaat toepassen

Fabrikanten willen graag meer oude buizen gebruiken bij de productie van nieuwe leidingen. Dat gebeurt nu ook al waar dat kan. Om dit verder uit te breiden is het echter belangrijk dat in de toekomst meer buizen beschikbaar komen. Hiervoor is goede samenwerking met de partners binnen Rioned van groot belang. Daarnaast staan nog veel bestaande normen het breed toepassen van recyclaat in de weg. Daarom is meer flexibiliteit nodig. Naar aanleiding van het werkbezoek gaan BureauLeiding en Rioned kijken welke stappen kunnen worden gezet op het gebied van circulaire economie.

BureauLeiding kijkt terug op een geslaagd werkbezoek en dankt Rioned voor haar aanwezigheid en Pipelife voor de waardevolle inzichten!

de mensen van pipelife en bureauleiding