Wat staat de kunststof leidingbranche te wachten na de verkiezingen?

Welke invloed hebben de aankomende verkiezingen? En waar liggen hier kansen en uitdagingen voor de kunststof leidingbranche?

Ondernemers maken zich zorgen over de stabiliteit en de betrouwbaarheid van de politiek in Nederland. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van VNO-NCW, MKB-Nederland en opiniemagazine Forum. Zeker in de huidige onrustige economische en politieke situatie verwachten ondernemers hogere kosten, meer eisen en scherpere regels. Welke invloed hebben de aankomende verkiezingen?  En waar liggen hier kansen en uitdagingen voor de kunststof leidingbranche? 

Onzekerheid en veel beweging zijn nu eenmaal een feit

In bredere zin zien we al langer dat de geopolitieke machtsverhoudingen veranderen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de Nederlandse economie en de maakindustrie die onder druk staat. We zien dat de toekomst niet alleen rooskleurig is. De coronacrisis heeft laten zien dat beschikbaarheid van grondstoffen niet vanzelfsprekend is (al dan niet door een verstoorde supplychain), maar ook een tekort aan personeel kan ondertussen aangemerkt worden als een acuut probleem. Dit raakt direct aan wat ondernemers in de kunststof leidingen branche doen. Het is belangrijk dat wordt erkend dat de Nederlandse maakindustrie, waarvan de kunststof leidingproducenten een belangrijk onderdeel zijn, van grote economische en strategische waarde zijn voor de Nederlandse economie. Zonder leidingen geen nieuwe woningen en geen energietransitie, om maar twee voorbeelden te noemen. Ondertussen zoekt de Nederlandse politiek naar oplossingen om te komen tot een circulaire economie. Maar ook om de tekorten aan personeel en hoge energiekosten te compenseren. 

In een land als Nederland, met veel verschillende politieke partijen, zien we ook dat voor al deze uitdagingen ook hele verschillende oplossingen gevonden kunnen worden. Maar voor wie pakt een oplossing goed uit, en voor wie minder goed?

Bij wie moet de kunststof leidingbranche nu aankloppen na de verkiezingen?

De vraag die voor onze branche vooral geldt, is of politieke partijen überhaupt voldoende oog hebben voor de oplossingen die kunststof leidingproducenten kunnen bieden. Vaak worden eisen gesteld of oplossingen bedacht voor het bedrijfsleven, maar niet mét de producenten. Het is belangrijk om aandacht te houden voor de ontwikkelingen in de sectoren zelf. En om te zien welke innovatiekracht er is om oplossingen te vinden voor de uitdagingen die er zijn. 

De kunststof leidingbranche werkt hard aan maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en de circulaire economie. Er wordt al lange tijd recyclaat gebruikt in rioleringsbuizen. Maar er zijn ook specifieke uitdagingen. Zo kost het voor de branche veel tijd om voldoende recyclaat beschikbaar te krijgen, omdat onze leidingen lang meegaan en daarom pas na decennia beschikbaar zijn. Dit begrip mist nog in de discussies met beleidsmakers en politici. Daar werken we natuurlijk hard aan via BureauLeiding, maar als branche hebben we ook de taak om zittende en nieuwe Kamerleden te blijven informeren over de stappen die de industrie zelf zet en de knelpunten waar de industrie tegenaan loopt.

Vergeet maakindustrie niet

22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een belangrijk moment, zeker nu de overheid steeds meer vraagt van het bedrijfsleven. Belangrijk dus wat de plannen zijn van de verschillende partijen. Hebben ze aandacht voor de economische kracht van maakindustrie? Bieden ze ruimte aan innovatieve processen waar bedrijven in investeren? Willen ze met producenten zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld op gebied van circulaire economie? Een eerste blik op de verkiezingsprogramma’s laat al wel zien dat er zeker goede ideeën zijn bij veel partijen. We zien dat NSC, VVD, BBB en CDA expliciet aandacht hebben voor het belang van maakindustrie in Nederland.

Circulaire economie krijgt aandacht van links tot rechts, maar let op de verschillen in de uitvoering

Vrijwel alle partijen van links tot rechts hebben iets opgenomen in hun programma over de circulaire economie; voor de kunststof leidingbranche een belangrijk thema. Het is positief om te zien dat alle partijen hier ideeën over ontwikkelen. En het is mooi dat de meeste partijen ook samen met de industrie willen kijken hoe de doelen van de circulaire economie gehaald kunnen worden. Wel zijn er grote verschillen in de manier waarop circulaire doelen moeten worden gehaald. Zo pleit GroenLinks/PvdA er voor dat alle plastic producten in 2030 voor 50% uit recyclaat bestaan. Dit is voor kunststof leidingen onhaalbaar, simpelweg omdat er onvoldoende recyclaat beschikbaar zal zijn, omdat kunststof leidingen lange tijd kunnen worden gebruikt. 

Een ander voorbeeld is de ambitie die D66 uitspreekt dat de overheid in 2040 geheel duurzaam inkoopt. De overheid en zeker ook waterschappen en gemeenten zijn belangrijke partners om circulaire economie tot stand te brengen. Dus het moet niet alleen gaan om duurzaam inkopen, maar ook over zelf verantwoordelijkheid nemen om een circulaire economie te stimuleren, bijvoorbeeld door gebruikte leidingen altijd op te (laten) graven. BBB noemt dat de overheid zelf ook circulair beleid moet stimuleren. Belangrijk is daarbij ook dat overheden zelf actief aan de slag gaan.

Een reorganisatie van geldstromen omtrent klimaat en duurzaamheid?

Een opvallend onderdeel van de plannen van NSC zijn de opheffing van het Klimaat- en Groeifonds. De partij zou graag delen hiervan onderbrengen bij een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij. De volgens NSC op te heffen fondsen worden op dit moment onder andere gebruikt om duurzame innovatie door het bedrijfsleven te stimuleren en drempels voor de circulaire economie weg te nemen. Belangrijk is dat deze ontwikkeling niet ten koste gaat van betrouwbaar en consistent beleid. Er moet wel goed gekeken worden naar de verschillende uitdagingen die bedrijven hebben. Het CDA noemt consistent en betrouwbaar beleid expliciet en bij veel partijen valt ook de term ‘groene industriepolitiek’. 

Een ander aspect, dat vooral partijen als NSC en D66 noemen, is de verantwoordelijkheid die producenten moeten nemen om de producten die ze maken ook weer in te zamelen. NSC spreekt hierbij van een verplichting en een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (upv). Hierbij is het wel goed om te realiseren dat de kunststof leidingsector al lange tijd beschikt over een eigen inzamelingssysteem, het Buizeninzamelsysteem (BIS).

We moeten elkaar (blijven) vinden

Belangrijk is in ieder geval dat politiek en kunststof leidingproducenten elkaar ook na de verkiezingen weten te vinden. En dat de politiek zich sterk maakt voor langjarig betrouwbaar beleid dat met de Nederlandse maakindustrie tot stand komt. BureauLeiding nodigt nieuwe Kamerleden dan ook graag uit om eens een kijkje te komen nemen bij onze leden. Zo kunnen ze zelf ervaren waar Nederlandse kunststof leidingproducenten toe in staat zijn.

Natuurlijk is BureauLeiding ook erg benieuwd naar uw mening en ideeën bij de onderwerpen die in dit artikel aan de orde zijn gekomen. U kunt uw reactie achterlaten onder dit artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *