Vernieuwde aanpak kabinet bij loden leidingen

Woningen en andere panden die zijn gebouwd voor 1960 werden vaak gebouwd met loden leidingen. Om de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater te waarborgen worden loden drinkwaterleidingen sinds 1960 niet meer ingezet. Naar schatting zijn er nog ongeveer 200.000 woningen in Nederland met loden waterleidingen.

Gezondheidsrisico’s bij loden drinkwaterleidingen

Lood is vroeger vooral gebruikt bij drinkwaterleidingen. In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater terecht komen. Het gevaar bij lood in drinkwater is dat dit bij jonge kinderen kan leiden tot een lagere intelligentie. Ook kan een hoge blootstelling leiden tot nadelige effecten op de nieren en bloeddruk. Vanwege de gezondheidsrisico’s mag de concentratie lood in drinkwater maximaal 10 microgram per liter zijn.

De loodconcentratie in drinkwater in Nederland is gemiddeld 1 microgram per liter. Dit is een zeer lage concentratie, waardoor het veilig is om water te drinken uit de kraan. De loodconcentraties uit de loden drinkwaterleidingen liggen echter veel hoger; gemiddeld 35 microgram per liter water.

Een klein stukje loden waterleiding kan al zorgen voor een te hoge concentratie lood in het drinkwater. Wanneer er in een woning loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn, is het noodzakelijk om deze drinkwaterleidingen volledig te vervangen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Aanpak kabinet bij vervanging loden drinkwaterleidingen

In november 2019 toonde het RIVM en de Gezondheidsraad aan dat loodinname schadelijker was voor de volksgezondheid dan eerder bekend was.

Naar aanleiding van deze rapporten hebben de ministers van Binnenlandse Zaken (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid (VWS) een brief gestuurd naar de Tweede kamer, waarin zij hun aanpak voor de resterende loden drinkwaterleidingen presenteren.

De aanpak van het kabinet bestaat uit:

  • Het vergroten van het bewustzijn van de betrokken partijen over de problematiek bij loden drinkwaterleidingen.
  • Het stimuleren/faciliteren en bieden van handelingsperspectief van onderzoek naar lood in drinkwater en sanering van loden leidingen voor gebouweigenaren en bewoners.
  • Afspraken over de sanering van resterende loden distributie- en aansluitleidingen en loden leidingen bij prioritaire installaties.
  • Het aanpassen van de regelgeving waar nodig, waaronder verlaging van de loodnorm in drinkwater van 10 naar 5 microgram per liter en daarbij aanscherping van de regels rond lood in drinkwater- en consumentenproducten.

Wat betekent dit voor de drinkwatersector?

De gepresenteerde aanpak van het kabinet heeft grote impact op de drinkwatersector.

De waterleidingbedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor de vervanging van de loden leidingen tot de voordeur. Eigenaren van woningen en panden zijn zelf verantwoordelijk voor het opsporen en verwijderen van loden binnenleidingen. Bij een huurhuis is het de taak van de verhuurder om loden leidingen te vervangingen.

Drinkwaterbedrijven zullen ook gericht onderzoek moeten doen naar leidingen van voor 1960 om de aanwezigheid van lood uit te sluiten of deze te vervangen als lood wordt aangetroffen. Daarnaast moeten de resterende gevallen van loden drinkwaterleidingen die in het verleden niet verwijderd konden worden opnieuw beoordeeld moeten worden, waarop eventuele stappen voor moeten worden ondernomen.

Kunststof leidingen als alternatief

Loden leidingen worden voornamelijk vervangen door kunststof- of koperen leidingen. Het gebruik van kunststofleidingen biedt vele voordelen. Zo hebben kunststofleidingen bijvoorbeeld een lange technische levensduur (tot > 100 jaar) en heeft dit materiaal een lagere milieu impact als gevolg van lekkages en breuken dan andere materialen. Ook is kunststof bestand tegen hoge waterdruk.

Meer weten over kunststof leidingen?

Kunststof leidingen hebben vele voordelen. Bij BureauLeiding kiezen we ervoor om de voordelen van kunststof leidingen te groeperen op basis van vier hoofdthema’s, namelijk duurzaamheid, functionaliteit, beheer en onderhoud, en gezondheid en veiligheid. Lees meer over de voordelen van kunststof leidingen.