Stichting RIONED: “Er is zeker een interessant toekomstperspectief voor de kunststofleidingindustrie”

Kunststofleidingen zijn duurzaam en spelen de afgelopen decennia een steeds grotere rol in de ondergrondse infrastructuur. Maar wat is het toekomstperspectief voor de sector? En waar moeten kunststofleidingproducenten nu al actie ondernemen voor een solide toekomst?

We leggen deze vragen voor aan Ton Beenen, marktdeskundige en programmamanager bij Stichting RIONED. Volgens hem is het toekomstperspectief voor de kunstofleidingindustrie (meer dan) interessant en is er nog veel ruimte voor onderzoek en innovatie.

Meer meten voor een scherper toekomstperspectief

“Tijdens de laatste RIONED-dag luisterde ik naar een futuroloog die in algemene zin een aantal trends voorspelde,” vertelt Beenen. “Daar moest ik even aan denken toen jullie mij de vraag voorlegden of ik wat meer zou kunnen toelichten bij de ontwikkelingen van de markt. Het is natuurlijk niet zo dat ik, noch de futuroloog, daadwerkelijk de toekomst kan voorspellen. Maar vanuit RIONED kunnen we wel opvallende trends signaleren en die doorvertalen naar kansen voor de kunstofleidingindustrie.”

AI ontwikkelingen voor beheer en onderhoud van leidingen

Een van de meest opvallende ontwikkelingen van dit moment is volgens Beenen de enorme denkkracht van computers. De hoeveelheid data die de afgelopen jaren is verzameld, wordt nu direct omgezet naar intelligente toepassingen op basis van AI en machine learning. Maar wat kan de kunststofleidingenindustrie hiermee? Volgens Beenen liggen er wel degelijk kansen op dit vlak. “Vooral als het aankomt op het bijhouden van de conditie van de leidingen is er nog veel winst te behalen. Er zijn al toepassingen om die conditie met enige regelmaat te screenen. Bijvoorbeeld door ballen door de leidingen te laten stromen die met sensoren de staat van de leidingen exact in kaart kunnen brengen. Op die manier kunnen we veel gerichter zien wanneer er onderhoud of reparatie nodig is en wanneer leidingen eventueel vervangen moeten worden.”

Voorspellend beheer en onderhoud van leidingen

Een andere optie is dat leidingen worden voorzien van chips of sensoren en dat op die manier de conditie van de ondergrondse infrastructuur wordt bijgehouden. “Op dit moment is er vanuit gemeenten nog geen vraag naar dit type oplossingen, maar ik kan me haast niet voorstellen dat die vraag op termijn niet gaat komen,” denkt Beenen. “Er komt een moment dat de huidige leidingen toe zijn aan vervanging. Kunststof kan dan een mooie optie zijn, zeker als de kunststofleidingensector ook opties gaat bieden voor voorspellend beheer en onderhoud – iets wat op de lange termijn veel kosten gaat schelen.”

Maar niet alleen data vanuit leidingen is interessant, uiteindelijk gaat het ook om de mogelijkheden die het koppelen van verschillende databronnen kan bieden. “Wegbeheerders houden nu al bij hoe intensief wegen waar leidingen onder liggen, worden gebruikt. En waterleidingbedrijven screenen ook de kwaliteit van de leidingen. Met slimme combinatie van al deze data bij elkaar kan onderhoud heel gericht worden uitgevoerd. “

Maar hoe zit het met degradatiemechanismen bij kunststofleidingen?

Doordat de kunststofleidingenindustrie nog relatief jong is, zal er op bepaalde vlakken nog veel onderzoek nodig zijn. Ook dat is iets waar de hele markt zich van bewust is. “We weten nu eigenlijk al heel goed hoe beton degradeert of verzwakt. Maar bij kunststof zijn die degradatiemechanismen nog veel minder inzichtelijk,” stelt Beenen.

Deels gaat het hier over praktijkervaringen, maar er wordt ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan dat steeds meer inzichten biedt. Beenen tipt ons onder andere op het onderzoek waarmee Konstantinos Makris aan de TU Delft promoveerde. Zijn proefschrift geeft de industrie handvatten voor de inschatting van de technische restlevensduur van kunststof riolering. “Heel concreet dus en hiermee kunnen producenten hun voordeel doen in hun informatie naar bijvoorbeeld gemeenten en aannemers.”

Hergebruik of juist vervangen, voor meer efficiency

De circulaire economie wordt steeds concreter en ook vanuit de EU stuurt de regelgeving daar steeds meer op. Ook dat biedt kansen voor de kunststofleidingenindustrie denkt Beenen, mits alle stakeholders daar ook echt aan meewerken. “Nu een groot deel van Nederland steeds verder wegzakt, zullen steeds meer rioleringen mee zakken en daarom opgegraven worden. We willen weten of die kunststofbuizen weer de grond in kunnen voor verder gebruik en dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Ondanks dat er mensen zijn die met een tik tegen de buis kunnen ‘horen’ of een kunststofbuis nog heel is, zou het enorm mooi zijn als de kunststofleidingenindustrie komt met een inhoudelijke richtlijn of meetmethode voor het hergebruik van de buizen.”

Hoewel hergebruik een enorm belangrijke trend is om de circulaire economie te bestendigen, is het niet de enige optie. Soms moet een buis vervangen worden door een nieuwe buis, al dan niet op basis van gerecycled materiaal. Als dat het geval is, dan kan efficiency ook een belangrijke rol spelen bij de keuzes die gemaakt worden, denkt Beenen. “Er is steeds minder ruimte onder de grond doordat er steeds meer verschillende leidingen en kabels lopen. Het kan dus nodig zijn dat bijvoorbeeld afvalwaterbuizen kleiner gemaakt moeten worden, zodat er ze zo min mogelijk ruimte in beslag nemen.”

“Vanuit RIONED staan we natuurlijk altijd klaar om de sector te ondersteunen in onderzoek en ontwikkeling,” benadrukt Beenen. “We werken samen met gemeenten, onderzoeksinstellingen en hebben ook contacten in buurlanden waardoor we ook echt alle nodige kennis kunnen verzamelen en delen die er nodig is voor een solide toekomst, ook voor de kunststofleidingindustrie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *