Titia Siertsema nieuwe voorzitter NVTB

De leden van NVTB, de koepel van de Nederlandse bouwmaterialenindustrie, hebben op 8 november 2017 mevr. Titia Siertsema benoemd tot hun nieuwe voorzitter. Mevr. Siertsema volgt daarmee de heer Michiel Dankers op, die na 11 jaar plaats maakt voor een nieuw gezicht met een nieuwe koers en een nieuwe ambitie. “We hebben er veel vertrouwen in dat mevrouw Siertsema het NVTB de positie geeft die de bouwkolom verdient”, aldus scheidend voorzitter Dankers bij de overhandiging van de voorzittershamer.

Bouwmaterialenindustrie

In zijn bijna 30-jarige bestaan heeft NVTB zich gestaag ontwikkeld naar een overkoepelende samenwerking van de gehele in Nederland gevestigde bouwmaterialenindustrie. In die periode werden meerdere aansprekende resultaten geboekt. Zo werd de basis gelegd voor een systematiek voor het berekenen van de materiaalgebonden milieuprestaties van bouwmaterialen en werden kennisrijke bijdragen geleverd aan normalisatie en certificatie in het nationale belang van bouwkwaliteit.

‘Reset’ NVTB

Gedurende dit langjarige proces is een centrale focus op gedeelde verwachtingen onderbelicht geraakt en de interne structuur licht uit evenwicht. Met de keuze anno 2017 voor een ’reset’ van NVTB kiezen de leden voor een nieuwe, slagvaardige organisatie met heldere doelen en een centraal boegbeeld in de persoon van een nieuwe, externe voorzitter.

Dat gebeurt op het moment dat fundamentele stappen moeten worden gezet op het pad naar energietransitie, een verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving en circulair bouwen. De in NVTB samenwerkende bouwmaterialenindustrie wil stakeholders en kennis rond deze gemeenschappelijke opgaven organiseren, maar is tegelijkertijd bereid inzet te plegen op de uitwerking daarvan.

Externe voorzitter

Bij de nieuwe fase hoort een nieuwe, externe voorzitter. NVTB heeft deze gevonden in de persoon van Titia Siertsema. Zij is geen onbekende in de bouwwereld en heeft als bestuurder ruime ervaring. Tot voor kort was zij onder meer actief als voorzitter van UNETO-VNI. Momenteel bekleedt zij diverse toezichthoudende functies en is commissaris bij een grotere woningbouwcorporatie.

Bekijk de website van de NVTB voor meer informatie 

“We hebben er veel vertrouwen in dat mevrouw Siertsema het NVTB de positie geeft die de bouwkolom verdient”
-- aldus scheidend voorzitter Dankers bij de overhandiging van de voorzittershamer.