Terugblik op de week van de Circulaire Economie 2021

1 t/m 6 februari 2021 vond de Week van de Circulaire Economie plaats. Dit jaar helaas een evenement dat noodgedwongen online moest plaatsvinden. Toch gaven meer dan honderd pioniers uit diverse sectoren tijdens deze week online workshops, debatten en inspiratiesessies. Met praktijkvoorbeelden lieten zij zien hoe de circulaire economie essentieel is in de aanpak van klimaatverandering en kans biedt voor innovatie, groei en banen. Het centrale thema tijdens deze week waren uitvindingen en producten waar zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen voor worden gebruikt en die na afloop worden hergebruikt.

Nederland actief met circulair ondernemen

Uit de ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage’ van het Planbureau voor de Leefomgeving, blijkt dat Nederland amper minder grondstoffen gebruikt dan tien jaar geleden, terwijl het doel is gesteld om de helft minder te gebruiken in 2030. Toch zijn er in Nederland al veel initiatieven om slimmer om te gaan met grondstoffen; schoonmaakmiddelen uit sinaasappelschillen, modulaire keukens, printmateriaal uit rioolwater en circulaire treinstations. Slechts enkele voorbeelden waar we in Nederland actief mee bezig zijn om circulair te ondernemen.

Transitiewetenschap centraal tijdens zesde editie

Tijdens deze zesde editie werd vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de circulaire transitie. Kennissessies gingen onder andere over de realiteit en toepasbaarheid van circulair bouwen, transformatief leiderschap voor circulaire transities, Biomimicry en de circulaire voedselketen. Ook werd afgelopen week bekend dat er vanaf 2023 statiegeld op blikjes wordt gevorderd om de afvalberg te verminderen. Een kennissessie over de duurzaam ontwikkeldoel 12 (Verantwoorde consumptie en productie) sloot hier uitstekend bij aan, waarbij aandacht werd besteed aan circulair inkopen, het tegengaan van verspilling en afval zien als grondstof.

Ook werd vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de transitiewetenschap. Enerzijds door uit te zoomen en daarmee maatschappelijke systemen beter te overzien en te begrijpen. Anderzijds door in te zoomen en praktische handvatten te bieden: wat kun je op welk moment het beste doen (of laten) om duurzame verandering op gang te brengen of te versnellen? In hun whitepaper vergelijkt Het Groene Brein vier Nederlandse perspectieven op dit transitiedenken.

Al met al was het een mooie (online) succesvolle week, waarbij het bewonderenswaardig is om te zien hoe we in Nederland met elkaar samenwerken richting een circulaire economie.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.