Dit moeten we niet vergeten bij het verbinden van stad, water en mens

Wil je echt sturen op de juiste ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer? Dan is het volgens Hugo Gastkemper van Stichting RIONED heel belangrijk dat er gestuurd wordt op hele concrete doelen voor de samenleving. Hij licht dit graag toe in een gesprek over de visie van Stichting RIONED op het stedelijk waterbeheer.

Dit moeten we niet vergeten bij het verbinden van stad, water en mens

Wil je echt sturen op de juiste ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer? Dan is het volgens Hugo Gastkemper van Stichting RIONED heel belangrijk dat er gestuurd wordt op hele concrete doelen voor de samenleving. Hij licht dit graag toe in een gesprek over de visie van Stichting RIONED op het stedelijk waterbeheer.

Onlangs bracht Stichting RIONED een routekaart uit voor het stedelijk waterbeheer, waarom is dit zo belangrijk? 

Deze routekaart is nodig, omdat we vinden dat het belangrijk is om de focus duidelijk te maken. Voor onszelf, en naar buiten toe. We verwerken in deze routekaart de concrete ontwikkelingen, naar aandachtsgebieden. Daarbij staat de mens natuurlijk centraal. Het gaat hier om zaken als droge voeten, gezondheid, het beperken van kosten, milieu en natuurlijk het omgaan met extreem weer.

Zijn dit de uitgangspunten van het stedelijk waterbeheer?

Nee, met de formulering en het benoemen van deze doelen ben je nog niet bezig met het beheer. Hiermee breng je simpelweg de situatie in kaart, bijvoorbeeld ‘hoe zorg we dat we in de stad droge voeten houden’? Pas als deze situatie inzichtelijk is en het duidelijk is voor welke knelpunten oplossingen moeten komen, dan kun je gaan kijken wat dit betekent voor het beheer. Dus, welke producten, techniek, kennis en inzichten heb je nodig voor een oplossing die daadwerkelijk zorgt voor droge voeten.

Waarom moeten deze doelen eerst zo expliciet benoemd worden?

We denken bij stedelijk waterbeheer vaak dat het enkel om techniek draait. Dat is niet handig, want dan wordt je middel een doel op zich. Dat is een misverstand dat heel makkelijk kan ontstaan. We hebben het natuurlijk vaak over buizen, kratten en andere middelen die ervoor zorgen dat we het water goed kunnen beheren. Daar gaat gewoon het meeste tijd en geld in zitten. Maar, ook een technisch goede oplossing vind je pas als je het doel (voor de samenleving) helder hebt. Alleen zo zie je het grotere plaatje en kun je de juiste producten inzetten.

Wat is volgens u het belangrijkste ontwikkeling voor het stedelijk waterbeheer?

Dat we dit toch echt doen om de stad, het water en de mens met elkaar te verbinden. Soms zou je bijna vergeten dat het ook zo begonnen is. Heel praktisch. Toen er in 1860 een cholera-epidemie heerste, zijn we begonnen met het aanleggen van riolering, Het doel was toen heel duidelijk en actueel: een verbetering van de volksgezondheid. Later werd die focus verlegd naar het milieu, dus de gezondheid van mens, dier en plant. Ondertussen zitten we in de fase waarbij het, ook bij stedelijk waterbeheer, draait om de gezondheid van de hele planeet. We proberen broeikasgassen terug te dringen, en maken aanpassingen om om te gaan met extreme weersituaties die steeds meer optreden door het veranderende klimaat. Mijn advies aan alle  waterbeheerders is dan ook om dit soort ontwikkelingen altijd in het achterhoofd te houden. Alleen zo kunnen we een passende oplossing bieden voor alle uitdagingen waar we voor staan op het gebied van waterbeheer – nu, én in de toekomst.