Terugblik RIONEDdag 2019: Verder door kennis delen

Op donderdag 7 februari vond de RIONEDdag 2019 plaats. Een jaarlijks evenement waar deskundigen op het gebied van stedelijk waterbeheer bij elkaar komen en kennis delen. BureauLeiding begeleidde samen met deskundigen van enkele leden een kennistafel over BIM. BIM staat voor: Building Information Modelling. Dit digitaal modelleren biedt in potentie ook voor stedelijk waterbeheer vele voordelen: betere samenwerking, tijdbesparing, en lagere en beter inzichtelijke kosten.

RIONEDdag 2019: verder door kennis delen

Den Haag, 25-03-2019
Gewijzigd op: 22-03-2019
Door: Roger Loop

Op donderdag 7 februari vond de RIONEDdag 2019 plaats. Een jaarlijks evenement waar deskundigen op het gebied van stedelijk waterbeheer bij elkaar komen en kennis delen. BureauLeiding begeleidde samen met deskundigen van enkele leden een kennistafel over BIM. BIM staat voor: Building Information Modelling. Dit digitaal modelleren biedt in potentie ook voor stedelijk waterbeheer vele voordelen: betere samenwerking, tijdbesparing, en lagere en beter inzichtelijke kosten.

Notificaties ontvangen voor nieuwe artikelen?
Meld je dan ook voor de nieuwsbrief van BureauLeiding

Tijdens deze RIONEDdag 2019 waren er verschillende sprekers, kennistafels en parallelsessies, waar belangstellenden konden aanschuiven, vragen stellen en met elkaar in discussie konden gaan. BureauLeiding begeleidde samen met deskundigen van enkele leden een kennistafel over BIM. BIM staat voor: Building Information Modelling. Dit digitaal modelleren biedt in potentie ook voor stedelijk waterbeheer vele voordelen: betere samenwerking, tijdbesparing, en lagere en beter inzichtelijke kosten.

Aftrap RIONEDdag door betrokken minister

De RIONEDdag trok dit jaar bijna 700 bezoekers naar het Beatrix Theater in Utrecht. Van 9 tot 5 passeerden alle ontwikkelingen rondom stedelijk waterbeheer de revue. Minister Cora van Nieuwenhuizen trapte de bijeenkomst af. Met haar hebben we een zeer betrokken minister van infrastructuur en waterstaat, die in haar openingsspeech alle aanwezigen een hart onder de riem stak. Ze benadrukte hoe belangrijk waterbeheer is voor Nederland. En steeds belangrijker wordt door de klimaatverandering. Maar het moet allemaal ook veilig gebeuren. Vandaar dat de minister nadrukkelijk twee speerpunten noemde: klimaatadaptatie en cybersecurity.

BureauLeiding RIONEDDAG Minister van Nieuwenhuizen
Foto: Stichting RIONED / Michelle Muus

Klimaatadaptatie en stedelijk waterbeheer

Klimaatadaptatie heeft effect op twee soorten belastingen: piekbelastingen bij hevige regenval en de extreme droogte bij het langdurig ontbreken van regenval. We moeten slim omgaan met een overbelasting aan hemelwater. Dit kan door het op te vangen en te doseren bij extreme droogte. De infrastructuur van stedelijk waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol. En het belang van die rol zal alleen maar toenemen.

In Nederland worden steeds meer maatregelen getroffen om schade door droogte, hitte en regen te beperken. Vooral gemeenten hebben een belangrijke rol in de klimaatadaptatie en zijn actief in het verbeteren van de leefomgeving. Denk aan het aanleggen van infiltratievoorzieningen en het planten van bomen. Door water bijvoorbeeld op te vangen met een kunststof infiltratieriool, kun je afvalwater en hemelwater van elkaar scheiden en het hemelwater gedoseerd laten infiltreren in de bodem. Dit heeft een positieve invloed op schade door zowel droogte als regenwater. Zo wordt wateroverlast door extreem weer beheersbaar, en maak je van een probleem een oplossing.

Cybersecurity voor veilige systemen

Ook benadrukte de minister het toenemend belang van cybersecurity. Hoewel er steeds meer digitaal gaat, is hierover nog verrassend weinig discussie. In de wereld van het internet of things gaat alles geautomatiseerd. Zo ook in het stedelijk waterbeheer. Computers sturen sluizen aan, watermetingen verlopen digitaal en ook bij de aanleg van een nieuw buizenstelsel komt een programma kijken. Het openen en sluiten van sluizen op verkeerde momenten of een onjuiste werkwijze met deze programma’s kan grote gevolgen hebben en schade toebrengen aan de leefomgeving. Het is daarom belangrijk om deze systemen goed te beveiligen en mensen met kwade bedoelingen buiten te houden.

De onderwerpen klimaatadaptatie en cybersecurity kwamen later op de dag ook aan de orde bij de kennistafels en plenaire sessies.

Leren en discussiëren aan de kennistafels

Bezoekers van de RIONEDdag konden bij 25 kennistafels informatie vergaren en vragen stellen. Een uur lang startte elke kennistafel om het kwartier, zodat geïnteresseerden 4 kennistafels konden bezoeken. De compacte opzet leverde kwalitatief goede gesprekken op, en voor meer diepgang zijn diverse vervolgafspraken gemaakt.

De BIM-kennistafel van BureauLeiding

‘Onze’ kennistafel stond in het teken van Building Information Modeling (BIM) – of in het Nederlands: bouwwerkinformatiemodel. Ik mocht deze begeleiden samen met twee experts van BureauLeiding leden. BIM is een systeemoplossing voor stedelijk waterbeheer. Dit systeem wordt al op grote schaal toegepast bij bovengrondse bouwwerken. Het brengt alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw in kaart en dient als basis voor besluiten bij verandering van een bouwwerk. In het BIM-model komen verschillende data samen. Alle deelnemers van een project kunnen deze “real-time” delen. Ook ondergronds kan BIM veel voordelen opleveren: betere samenwerking, tijdbesparing, lagere en beter inzichtelijke kosten.

RIONEDdag 2019 kennistafel 17 BIM - BureauLeiding

De leden van BureauLeiding hebben al veel ervaring met BIM. Die ervaring delen we natuurlijk graag! Na een korte introductie over het belang van BIM voor de industrie en de experts was er ruimte voor vragen. Hierbij kwam de deskundigheid van de leden van BureauLeiding goed van pas. Al gauw bleek dat het kennisniveau van de toehoorders behoorlijke verschillen kende. De presentatie voorzag dus echt in een behoefte. In totaal schoven er 20 mensen aan bij onze kennistafel. Een groot deel van hen (zo’n 80%) was betrokken bij gemeenten. Wat ons betreft was de kennistafel een succes!

Building Information Modeling (BIM) in de praktijk

De beschikbaarheid van informatie over kunststofleidingen in BIM is een belangrijke stap vooruit. De ontwerper kent dan niet alleen de maten van een buis, maar ook eigenschappen zoals de sterkte en het aantal benodigde ophangpunten. Het mooie is dat systemen worden gekoppeld. Dus wanneer de architect een ontwerpfout maakt, krijgt hij een melding dat hij de gekozen materialen niet kan gebruiken. Dit maakt de kans op fouten steeds kleiner en je ziet eerder of het ontwerp juist is. De kwaliteit van de data-input zorgt voor een beter eindresultaat. BureauLeiding en RIONED juichen dit toe, en zullen daarom ook een pilot starten om na te gaan in hoeverre BIM en het Gegevens Woordenboek Stedelijk Waterbeheer (GWSW) gekoppeld kunnen worden. Het gaat immers niet alleen om “een buis in de grond”, maar om een wezenlijk onderdeel van de infrastructuur in Nederland. De ondergrond wordt bij wijze van spreken boven de grond gehaald. Dit scheelt in tijd en in kosten.

De kwaliteit van de data-input zorgt voor een beter eindresultaat. BureauLeiding en RIONED juichen dit toe, en zullen daarom ook een pilot starten om na te gaan in hoeverre BIM en het Gegevens Woordenboek Stedelijk Waterbeheer (GWSW) gekoppeld kunnen worden. Het gaat immers niet alleen om “een buis in de grond”, maar om een wezenlijk onderdeel van de infrastructuur in Nederland.

BureauLeiding als kenniscentrum voor BIM?

BureauLeiding speelt graag een rol in de informatieverstrekking over en het gebruik van BIM in de wereld van kunststofleidingen.
Heeft u vragen over BIM? Bel of mail ons gerust, of gebruik het contactformulier op onze website.

RIONED – STAD WATER MENS

RIONED presenteerde tijdens de RIONEDdag ook een nieuwe logo, met de kernwoorden STAD, WATER, MENS. Het logo past bij de verbreding naar stedelijk waterbeheer: het zorgen voor het afval-, hemel- en grondwater in de steden en dorpen. Alles voor het welzijn van de mens. Zodat iedereen droge voeten en een goede gezondheid behoudt en het milieu beschermd wordt.

Logo RIONED door Michelle Muus
Foto: Stichting RIONED / Michelle Muus

Door de klimaatverandering is het stedelijk waterbeheer bovengronds gekomen. Er is meer ruimte nodig om water op te vangen en te verwerken. Dit vraagt om de inzet van gemeenten, maar ook van bewoners. Zij moeten een steentje bijdragen door regenwater op eigen grond in de bodem te brengen. RIONED voorziet de vakwereld van kennis, bevordert innovatie én informeert het brede publiek, inclusief bestuurders van gemeenten en waterschappen. Die doelstelling ondersteunen we bij BureauLeiding van harte. Natuurlijk omdat de kunststof leidingindustrie vele producten en systemen te bieden heeft die hier een bijdrage aan kunnen leveren, maar zeker ook uit overtuiging!

Een goede bodem voor actuele en toekomstige samenwerking.

Ik kijk alweer uit naar de volgende RIONEDdag op donderdag 6 februari 2020!

Wilt u contact opnemen met de schrijver van dit artikel? Gebruik dan het onderstaande formulier om een bericht te schrijven:

Door: Roger Loop

Directeur BureauLeiding Kenniscentrum kunststof leidingsystemen

  • Roger Loop volgen of contact opnemen: