Rijkswaterstaat publiceert innovatieagenda 2030

Het klimaat verandert, energie moet duurzamer en ruimte wordt schaarser. Daarbij komen ook nog de overstromingen door ernstige regenval en extreme droogte, waardoor klimaatadaptatie noodzakelijk is. Als maatschappij staan we voor een lastige taak om mens en milieu zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Rijkswaterstaat publiceert daarom de Innovatieagenda 2030.

Rijkswaterstaat wil actieve rol innemen bij innovatie

Lange tijd was de aanpak van de overheid dat innovaties vanuit de markt moeten komen. Maar de laatste jaren is het besef gegroeid dat de overheid een cruciale rol speelt om de innovatie opgaven te realiseren en de innovatiekracht van de sector te vergroten. Als maatschappij staan we de komende jaren voor een flinke uitdaging. ‘Het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van ons land vraagt om nieuwe oplossingen’, aldus Rijkswaterstaat. Het klimaat verandert, energie moet duurzamer, de mobiliteit groeit, ruimte wordt schaarser en circulariteit is noodzakelijk. Dit zijn vraagstukken die overheden en bedrijven de komende jaren proberen op te lossen. Het zijn alleen vraagstukken die nieuwe oplossingen vragen. Binnen de kunststofindustrie is dit bijvoorbeeld het verder toepassen van chemische recycling en meer samenwerking in de keten.

Het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van ons land vraagt om nieuwe oplossingen.

Met de Innovatieagenda 2030 zet Rijkswaterstaat de stap om innovaties te stimuleren en te faciliteren. Met de Innovatieagenda weten bedrijven en kennisinstellingen waar de overheid prioriteit legt en worden ambities benoemt, zodat een gezamenlijke koers bepaald kan worden.

Innovatie focus vanuit de overheid

Voor een succesvolle toepassing van innovaties ziet Rijkswaterstaat drie belangrijke randvoorwaarden. De eerste is een gelijkwaardige en complementaire samenwerking, waarbij er binnen contracten ook ruimte is voor tijd om te leren en experimenteren. De tweede is het snelle toepassen en opschalen van innovaties. De derde randvoorwaarde is het aanbrengen van focus voor de komende jaren.

Juist op basis van deze focus heeft Rijkswaterstaat vier innovatiethema’s benoemd: Vervanging en Renovatie, Klimaatneutraal en Circulair, Smart Mobility, Data en Informatievoorziening (IV). Voor deze hoofdthema’s gaat Rijkswaterstaat de komende periode in gesprek met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen om samen tot innovatieve oplossingen te komen.

Meer Lezen?

Meer lezen over de innovatieagenda 2030 van Rijkswaterstaat. Download hier het volledige rapport.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.