Waar liggen onze kansen? De SER wil prioriteit voor duurzame maakindustrie

Hoewel de maakindustrie soms het ondergeschoven kind lijkt in een dienstenland als Nederland, komt er steeds meer aandacht. Bijvoorbeeld vanuit de Sociaal Economische Raad (SER), die zelfs stelt dat de verduurzaming van de maakindustrie nu echt prioriteit verdient.

Een mooi advies waar producenten in de kunstofleidingindustrie uiteraard hun voordeel mee kunnen doen. Maar waar liggen de kansen en hoe kan de sector die op korte en lange termijn ook grijpen? Bert van Steeg, directeur van BureauLeiding heeft hier wel een aantal ideeën bij.

Hier gaat het over volgens de SER: Duurzaamheid gaat verder dan alleen het milieu

Het advies van de SER is meer dan helder:

 “Geef prioriteit aan de uitvoering van de plannen voor een duurzame maakindustrie.”

Hoewel we bij duurzaamheid regelmatig (en niet geheel onlogisch) eerst denken aan milieugerelateerde kwesties, betekent het vaak veel meer. Ook de SER is daar heel duidelijk in, want een vitale en duurzame maakindustrie gaat veel verder volgens hen: “Een vitale en duurzame maakindustrie is belangrijk, omdat het bijdraagt aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid voor Nederland. Ook voor maatschappelijke doelen op het gebied van innovatie, het versterken van kwetsbare regio’s en een gezonde leefomgeving zijn investeringen in de sector onmisbaar.”

Dat is duidelijke taal en geeft eens te meer aan hoe belangrijk de solide basis van de maakindustrie voor Nederland kan zijn. Er liggen kansen om de maakindustrie van ‘ondergeschoven kind’ te transformeren naar koploper op het gebied van werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid. Op welke manier kan de kunststofleidingindustrie hier het beste aan meewerken én van profiteren?

BureauLeiding stelt:  “SER-advies biedt belangrijke kansen voor de kunststofleidingindustrie”

We vragen Bert van Steeg, directeur BureauLeiding, hoe de kunststofleidingsector het beste met dit interessante advies van de SER kan omgaan. Het eerste wat Van Steeg opvalt, is dat Kim Putters het voorwoord van het advies heeft geschreven vanuit zijn rol als voorzitter van de SER. “Hij is nu natuurlijk informateur voor het nieuw te vormen kabinet, dus ik hoop dat hij zijn kennis over, en ambities voor de maakindustrie daarbij niet vergeet.”

Circulaire maakindustrie

Een belangrijk onderdeel van het advies is het tot stand brengen van een circulaire maakindustire. Van Steeg: ”Heel terecht stelt het rapport dat hierop extra ambitie nodig is. Daarbij worden wel belangrijke randvoorwaarden genoemd. Namelijk, doe dit niet als Nederland alleen, maar zorg voor een gelijk speelveld, in ieder geval in Europa. Daarnaast ook: coördineer het beleid beter, zorg dat ministeries dezelfde ambities hebben. En maak beleid ook echt met het bedrijfsleven. Dat betekent dat ook de kunststofleidingindustrie assertief moet zijn en blijven om de specifieke uitdagingen van onze sector zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om de circulaire plastics-norm. Doordat leidingen decennia onder de grond liggen, is het een grote uitdaging om voldoende recyclaat beschikbaar te krijgen. Door percentages op te leggen die op dit moment niet haalbar zijn, wordt het paard achter de wagen gespannen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de sector de dupe wordt van het feit dat onze materialen juist heel lang dienst doen.“

Woningbouwopgave

Het is mooi dat in het advies de maatschappelijk toegevoegde waarde van de maakindustrie wordt benadrukt. En zeker met een informateur met kennis van zaken, biedt dit SER-advies houvast voor de kunststofleidingindustrie vindt Van Steeg. “Als het gaat om maatschappelijke doelen waar we als kunststofleidingindustrie aan kunnen bijdragen, is dat natuurlijk ten eerste de woningbouwopgave. Zolang we onze taak en verantwoordelijkheid hierbij blijven nemen, liggen hier de kansen bijna voor het oprapen voor de kunststofleidingindustrie.”

Waterbeheer

Naast de woningbouwopgave staat ook het waterbeheer hoog op de maatschappelijke agenda van een meer duurzame BV Nederland. Schoon drinkwater en schoon grondwater zijn hoofdingrediënten voor een duurzame toekomst. Maar volgens Van Steeg liggen er voor de kunststofleidingindustrie onder de grond nog meer kansen in het kader van klimaatadaptatie en waterbeheer. “Onze duurzame kunststof drainage-oplossingen hebben ook een belangrijke maatschappelijk toegevoegde waarde en naar mijn bescheiden mening mogen we daar trots op zijn.”

Innovatie & werkgelegenheid

Hoewel de kunststofleidingsector misschien niet de grootste bijdrage levert aan de werkgelegenheid, laat het SER-advies hier ook duidelijk zien dat er kansen zijn. “Het is sowieso zaak om de maakindustrie en de kunststofleidingindustrie weer aantrekkelijk te maken voor jong talent,” benadrukt Van Steeg. “Het is de enige manier om verder te kunnen innoveren. We kunnen nog erg veel halen op het vlak van digitalisering. Bijvoorbeeld om de veroudering van buizen meetbaar te maken. En digitale oplossingen in kunststofleidingen zullen uiteindelijk ook cruciaal zijn voor het waterbeheer. Vergeet daarbij niet dat ook de circulaire economie vraagt om nieuwe innovaties vanuit de sector.” Een mooie bijkomstigheid is dat de kunststofleidingindustrie ook een bijdrage levert aan de werkgelegenheid in gebieden buíten de Randstad, zoals ook in het rapport terecht wordt benadrukt.

Alleen samen staan we als sector sterk

Volgens van Steeg benadrukt dit SER-advies de toch al mooie ambities en toekomstkansen voor de kunststofleidingindustrie. “We moeten zorgen dat de bovengenoemde onderwerpen uit het SER-advies worden meegenomen bij het vormen van een nieuwe coalitie. En dat de sector verder werkt aan de duurzame ambities. Alleen samen staan we sterk; als producenten, maar ook met de betrokken partijen op overheidsniveau. Samen zijn we in staat om daadwerkelijk een duurzame sector te creëren die een belangrijke pijler is voor maatschappij en economie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *