BureauLeiding adviseert om circulaire plastic norm te heroverwegen

Uiteraard ziet BureauLeiding de voordelen van een circulaire werkwijze in de branche. Maar, in de praktijk is circulaire productie een kwestie van een lange adem voor de kunststofleiding industrie. De normen die de aanstaande circulaire plastic norm voorstelt, sluiten daar onvoldoende op aan en creëren een ongelijk speelveld.

Om dit toe te lichten schreef Bert van Steeg, directeur BureauLeiding een reactie op de consultatie ‘Wijziging wet Milieubeheer voor een circulaire plastic norm’.

Advies: heroverwegen

We zetten ons dagelijks in voor een circulaire economie en gebruik van recyclaat, maar het halen van de gestelde percentages is op korte termijn niet mogelijk. Daarnaast gaat de wet alleen gelden voor Nederland, waardoor een ongelijk speelveld ontstaat binnen de Europese Unie. Daarom adviseert BureauLeiding dat het voorliggende wetsvoorstel wordt heroverwogen, terwijl BureauLeiding tegelijk graag meedenkt over effectieve maatregelen die de circulariteit van de branche verder bevorderen. 

Hierbij wordt aandacht gevraagd voor een paar belangrijke punten:

  • BureauLeiding zet zich al dagelijks in voor een circulaire werkwijze. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk recyclaat in te zamelen via het Buizen Inzamelsysteem (BIS).
  • Samen met de gebruikers heeft en neemt de kunststofleidingindustrie de maatschappelijke verantwoordelijkheid om in te zetten op circulariteit.
  • Het voorstel dat nu op tafel ligt, is op dit moment veel te ingrijpend en het creëert voor de Nederlandse kunststofleidingindustrie een ongelijk speelveld binnen Europa.
  • Vooralsnog is er onvoldoende onderbouwing hoeveel winst er wordt geboekt op gebied van circulariteit en CO₂-uitstoot. Zo is er bijvoorbeeld nog onvoldoende rekening gehouden met de diversiteit aan producten die vallen onder kunststof. 

BureauLeiding roept met het schrijven op om niet de weg van het voorliggende wetsvoorstel te kiezen richting een circulaire economie. Wel zien we als branche de nut en de noodzaak om samen met beleidsmakers nieuwe stappen te zetten richting die circulaire economie.

Lees hier het volledige advies van BureauLeiding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *