nieuwsbericht
06 mei 2021

Belang van geotextiel bij klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: het wordt droger, heter en natter. Klimaatadaptatie is dus cruciaal om met de toekomstige klimaatveranderingen om te gaan. Geotextiel speelt een belangrijke rol om ons tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen.
nieuwsbericht
21 apr 2021

Rijkswaterstaat publiceert innovatieagenda 2030

Het klimaat verandert, energie moet duurzamer en ruimte wordt schaarser. Daarbij komen ook nog de overstromingen door ernstige regenval en extreme droogte, waardoor klimaatadaptatie noodzakelijk is. Als maatschappij staan we voor een lastige taak om mens en milieu zo goed mogelijk op elkaar af te st...
nieuwsbericht
14 apr 2021

Ontbrekend inzicht in kleinere grondwateronttrekkingen

De Waterschappen gaan de registratie van grondwateronttrekkingen in Nederland verbeteren. Op dit moment hebben ze nog een slecht beeld van de kleinere wateronttrekkingen, met name in de landbouw. Het is van toenemend belang dat er een compleet beeld is van de grondwateronttrekkingen, omdat er in de ...
nieuwsbericht
12 apr 2021

Grondstoffentekort in rubber- en kunststoffenindustrie zet door

De tekorten aan grondstoffen voor de productie van rubber en kunststoffen nemen verder toe. Eerder dit jaar werden deze problemen al gesignaleerd, maar de prognose is nu dat deze tekorten aanblijven tot en met komende zomer. Leveringsproblemen ontstaan nu ook bij grondstoffen als polypropyleen (PP),...
nieuwsbericht
29 mrt 2021

Kunststof leidingen cruciaal bij hygiëne en water management

Als maatschappij proberen we de toevoer van water voor mens en milieu zo veel mogelijk te beheren en veilig te stellen. Polymeer, ook wel kunststof, leidingsystemen spelen hier een onmisbare rol in, zoals bij de productie en transport van drinkwater, de afvoer van afvalwater, en bij de opvang en inf...
nieuwsbericht
23 feb 2021

NRK Fabrikanten onder druk door tekorten grondstoffen, force majeure en spiraal van sterk stijgende prijzen

Nederlandse ondernemers in de rubber- en kunststofindustrie signaleren net als elders in Europa vele force majeure verklaringen van grondstofleveranciers. Toegezegde leveringen worden geannuleerd. Als er wel wordt geleverd, is dat tegen steeds weer hogere prijzen.
nieuwsbericht
15 feb 2021

Terugblik op de week van de Circulaire Economie 2021

1 t/m 6 februari 2021 vond de Week van de Circulaire Economie plaats. Dit jaar helaas een evenement dat noodgedwongen online moest plaatsvinden. Toch gaven meer dan honderd pioniers uit diverse sectoren tijdens deze week online workshops, debatten en inspiratiesessies. Met praktijkvoorbeelden lieten...
nieuwsbericht
11 feb 2021

Bert van Steeg nieuwe directeur BureauLeiding

BureauLeiding, brancheorganisatie en kenniscentrum voor kunststof leidingsystemen, heeft een nieuwe directeur. Per 1 februari 2021 is Bert van Steeg gestart met de werkzaamheden voor de brancheorganisatie, als opvolger van Roger Loop. De 44-jarige Van Steeg was de afgelopen jaren actief voor onde...
nieuwsbericht
13 jan 2021

Corona pandemie zorgt voor onzekerheid in waterbouwsector

De corona pandemie raakt alle sectoren hard: zo leidt de pandemie ook tot grote onzekerheid over de toekomst in de Nederlandse waterbouwsector. In combinatie met de huidige stikstofproblematiek is het effect op de aanbesteding portefeuilles in 2021 enorm.
nieuwsbericht
14 dec 2020

Drinkwaterbedrijven: Meer ruimte nodig om te investeren

Nederlandse drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om bijvoorbeeld te investeren in een robuust watersysteem. Op dit moment is die ruimte beperkt door de Weighted Average Cost of Capital (WACC). Deze wet stelt een maximum aan de vergoeding die drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers. Door d...
nieuwsbericht
02 dec 2020

Subsidie voor onderzoek naar duurzame kunststoffen

Onderzoekers aan de Friedrich Schiller University of Jena (Duitsland) ontvangen 2 miljoen euro subsidie van de Carl Zeiss Stichting. Het onderzoek richt zich op duurzame kunststoffen die het vermogen hebben om zichzelf te genezen, die intelligente eigenschappen hebben en desgewenst gerecycled kunnen...
nieuwsbericht
21 okt 2020

Ondanks coronacrisis positieve verwachtingen export tuinbouwkassen

De wereldbevolking groeit, daarmee ook de toenemende vraag naar voedsel en water. Ook willen steeds meer landen omschakelen naar het verduurzamen van de voedselproductie. Mede door deze ontwikkelingen streven landen naar zelfvoorziening om zo de afhankelijkheid van anderen te verkleinen en de voedse...
Heeft u een suggestie voor nieuws of publicaties?