Ondanks coronacrisis positieve verwachtingen export tuinbouwkassen

De wereldbevolking groeit, daarmee ook de toenemende vraag naar voedsel en water. Ook willen steeds meer landen omschakelen naar het verduurzamen van de voedselproductie. Mede door deze ontwikkelingen streven landen naar zelfvoorziening om zo de afhankelijkheid van anderen te verkleinen en de voedselzekerheid te vergroten. Hoewel de coronacrisis de wereld op zijn kop zet, wordt er verwacht dat de wens naar voedselzelfvoorziening door de coronacrisis sterk zal toenemen. Een ontwikkeling waar onder andere Nederlandse leveranciers van materiaal, technologie en kennis op dit vlak van kunnen profiteren.

De Nederlandse glastuinbouw heeft een sterke positie op de mondiale markt. De afgelopen jaren is de uitvoer van tuinbouwkassen sterk gestegen, waarbij de uitvoerwaarde in 2019 resulteerde in circa 460 miljoen euro. Deze tuinbouwkassen gingen onder andere naar Azië, het Midden- Oosten, maar ook naar Europa waar Duitsland een groot afnemer is.

Voor de kassenbouw is kunststof een belangrijke component. Kunststof leidingen worden  niet alleen toegepast voor de watertoevoer en afvoer naar de tuinbouwkassen, maar worden ook gebruikt voor de beregening en voeding van de gewassen.

Hoewel de uitvoerwaarde van Nederlandse tuinbouwkassen steeg met 22 procent in 2019, laat het eerste deel van 2020 een andere trend zien. De meest recente cijfers, tot en met april 2020, tonen in het voorjaar zelfs een afname van de export. De coronacrisis heeft dus voor een stevige dip gezorgd. Toch wordt verwacht dat deze afname van tijdelijke duur is. Voor de crisis waren landen wereldwijd al op zoek naar verduurzaming van hun voedselopbrengsten. Daarbij komt nu ook dat de coronacrisis sommige landen duidelijk heeft gemaakt dat ze minder afhankelijk willen worden van anderen voor voedselvoorzieningen. De verwachting is daardoor dat de wens naar zelfvoorziening daardoor juist is gestegen. Een ontwikkeling waar Nederlandse kassenbouwers en alle leveranciers die materieel, technologie en kennis op dit gebied exporteren van zullen profiteren.