Ontbrekend inzicht in kleinere grondwateronttrekkingen

De Waterschappen gaan de registratie van grondwateronttrekkingen in Nederland verbeteren. Op dit moment hebben ze nog een slecht beeld van de kleinere wateronttrekkingen, met name in de landbouw. Het is van toenemend belang dat er een compleet beeld is van de grondwateronttrekkingen, omdat er in de afgelopen jaren steeds meer grondwater is opgepompt. Deze toenemende watervraag met daarbij de afnemende beschikbaarheid van water zet het totale grondwatersysteem in heel Nederland onder druk.

Kwaliteit drinkwaterwinningen nog niet op gewenst niveau

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kwaliteit van drinkwaterwinningen in Nederland nog altijd niet op het gewenste niveau is. In meer dan de helft van de winningen vormt de waterkwaliteit het probleem, waarbij probleemstoffen worden aangetroffen in 135 van de 216 winningen. Het RIVM riep daarom al op meer aandacht te schenken aan de voortgang, effectiviteit en monitoring van de maatregelen bij waterwinning. Toch staat het onderwerp grondwater, en zeker de kwaliteit daarvan, bij de meeste waterschappen nog niet hoog op de agenda. Dat concludeert het bureau Sterk Consulting, dat onderzoek deed in opdracht van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond (UP) en de Unie van Waterschappen (UvW).

 

Bij waterschappen ontbreekt nog inzicht in grondwateronttrekkingen

Hoewel de waterschappen zicht hebben op de grote grondwateronttrekkingen in Nederland, zoals bij de onttrekking voor drinkwater, ontbreekt het beeld van de kleinere wateronttrekkingen. De Tweede Kamer vroeg daarom vorig jaar juni naar het rapport over het bestaand beleid en toezicht op wateronttrekkingen. Deze week werd het rapport door demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer verstuurd. De rapportage maakt inzichtelijk dat de provincies zicht hebben op de grondwateronttrekkingen, maar de waterschappen nog niet. Juist de Waterschappen houden toezicht op de meest voorkomend een kleine grondwateronttrekkingen. De provincies houden daarentegen toezicht op grondwateronttrekkingen voor drinkwater en voor industriële onttrekkingen.

Mede door niet geregistreerde putten is het totale aantal kleine grondwateronttrekkingen niet bekend bij de Waterschappen, maar mogelijk gaat dit om enkele tienduizenden. Er wordt geschat dat deze via deze putten 25 tot 50 miljoen m3 water wordt onttrokken per jaar.

 

Toepassing van kunststoffen in klimaatadaptatie

Over hele wereld worden innovatieve oplossingen gecreëerd om zo slim mogelijk om te gaan met de extreme droogtes en hevige regenval. Daarbij heeft de corona pandemie aangetoond dat het belang van hygiënisch water nog groter is geworden. De TEPPFA riep eerder al op dat kunststof leidingsystemen een belangrijke rol spelen bij hygiëne en water management.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.