NRK: Overheid moet leiding nemen richting circulaire economie

De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK), waar BureauLeiding lid van is, roept de overheid op leiding te nemen bij de verduurzaming en het circulair maken van de Nederlandse economie. Hoewel de kunststof- en rubberindustrie een grote rol wilt vervullen richting een 100% circulaire economie, belemmert het huidige beleid de beoogde verduurzaming.

Huidig beleid staat stap naar circulaire economie in de weg

Op 14 juli 2021 schreef demissionair staatssecretaris Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer dat de circulaire economie een belangrijke rol speelt in de beoogde verduurzaming. Een circulaire economie waar Nederland nog veel aandacht aan moet besteden om dat te verwezenlijken. Eerder riep een coalitie van partijen ook al dat Nederland nog radicale stappen moet zetten om de ambitieuze doelstellingen in 2050 te behalen.

In deze brief, gericht aan demissionair staatssecretaris Van Veldhoven, benoemt de NRK een aantal voorbeelden die nog niet zijn uitgewerkt of een juist obstakel vormen op de weg naar een circulaire economie. Een conflicterend beleid staat een 100% circulaire economie in 2050 nog in de weg. Een voorbeeld die zij benoemen is dat grondstoffen meer moeten worden ingezet via recycling en niet worden vernietigd door verbranding. In het Nederlandse beleid moet worden toegewerkt naar schone afvalstromen voor een betere kwaliteit van het recyclaat. Toch worden nog teveel grondstoffen verbrand in plaats van gerecycled.

 

Realisatie van circulaire ambities

Volgens de NRK is het noodzakelijk dat het realiseren van de circulaire ambities een versnelling krijgt. Het grootste kritiekpunt is dat het verschil tussen de Nederlandse ambities en realiteit in de praktijk te groot is. Een voorbeeld van een radicale stap richting de ambities is de inzet van hernieuwbare grondstoffen, zoals biobased kunststoffen en kunststof recyclaat. De NRK benoemt dat vooral beleids- en marktprikkels ontbreken om bedrijven in de industrie te stimuleren de overstap te maken van thermische recycling naar mechanische en chemische recycling.

 

De kunststof- en rubberindustrie vervult een grote rol in de route naar de 100% circulaire economie. Het belangrijkste aandachtspunt voor demissionair staatssecretaris Van Veldhoven is om de plannen af te stemmen op de situaties bij bedrijven in de praktijk.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.