NRK Fabrikanten onder druk door tekorten grondstoffen, force majeure en spiraal van sterk stijgende prijzen

Nederlandse ondernemers in de rubber- en kunststofindustrie signaleren net als elders in Europa vele force majeure verklaringen van grondstofleveranciers. Toegezegde leveringen worden geannuleerd. Als er wel wordt geleverd, is dat tegen steeds weer hogere prijzen.

PERSBERICHT

22 februari 2021

Europa is voor rubber en kunststof grondstoffen een netto-importeur, wat Europa extra kwetsbaar maakt voor marktverstoringen. De huidige tekorten worden veroorzaakt door de aantrekkende mondiale economie in combinatie met exporten van kunststoffen uit Europa naar Azië en Noord-Amerika. Ook logistieke problemen door een tekort aan containers richting Europa dragen bij, net als de lagere productie van kunststoffen in de VS. Verder is de vraag naar bepaalde grondstoffen die worden gebruikt voor beschermende artikelen tegen COVID-19 extreem hoog. Daar bovenop komen de vele aanzeggingen van force majeure.

De tekorten door force majeure verklaringen worden niet meer door tussenvoorraden in de markt opgevangen. De mededeling “Force majeure verklaren” veronderstelt een situatie van overmacht aan de kant van de grondstofleverancier. Op basis van de huidige aanzeggingen is het onduidelijk of aan de eisen van force majeure wordt voldaan. De NRK en EUPC (European Plastics Converters) zullen de ontwikkelingen blijven monitoren. Wij blijven bij overheidsinstanties in Nederland en Europa hameren om aandacht te besteden aan de (wereld-) marktcondities van een “level playing field”.

De situatie brengt onze fabrikanten van rubber en kunststof (eind) producten en hun afnemers in serieuze problemen. De kostprijs van hun producten wordt in belangrijke mate – tot 70% – bepaald door de grondstoffen. De spiraal van forse prijsstijgingen en ernstige tekorten is een gevaar voor de grote én kleinere bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. Het doorberekenen van kosten gaat altijd met vertraging, waardoor de marge sterk onder druk komt of de productie zelfs verlieslatend wordt. Ernstiger is dat fabrikanten door gebrek aan grondstoffen hun eindproducten soms niet tijdig kunnen leveren aan hun klanten in eindmarkten zoals bouw & infra, verpakkende industrie en automotive en machines (b2b). Dat leidt tot productieproblemen later in de keten, zoals uit een recent bericht van de Europese meubelindustrie blijkt.

Gezien de tekorten adviseert de NRK haar lidbedrijven om waar dat kan en mag in overleg met de klant over te gaan tot de inzet van recyclaat voor de producten. Recyclaat is steeds vaker een passend alternatief voor de inzet van virgin kunststoffen.

Essenscia PolyMatters Januari 2021Fotobijschrift:Sterke prijsstijgingen in januari 2021 van grondstoffen voor kunststof en rubber producten, zoals bijv. Propylene en PP homo- en copoplymer. Bron: Essenscia PolyMatters Januari 2021.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik de Ruijter, directeur beleid en advies via deruijter@nrk.nl of mobiel: 06 – 2000 4513.

 

Over NRK

De NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie (omzet €14 miljard, 75% mkb-bedrijven, werkgelegenheid 50.000). De bedrijven leveren modules en (eind)producten aan industrie, handel, bouwnijverheid, infra en verpakkingsindustrie. MVO is de basis voor beleid en activiteiten. Samenwerken met onderwijs- en innovatie- instellingen dient de belangen van de leden. Belangrijke beleidsprioriteiten zijn innovatie in product, proces en ondernemen en adequate scholing van toekomstige medewerkers en instroom van jongeren. Via het Rethink platform verstrekken we samen met Plastics Europe informatie over kunststoffen en gaan we de dialoog aan. Kijk op rethinkplastics.nl.

Binnen Europa werken meer dan 1.6 miljoen mensen bij 60,000 bedrijven in de kunststof- en rubbersector. De gezamenlijke omzet van de betreffende bedrijven bedraagt meer dan 360 miljard euro. De kunststofindustrie omvat polymeerproducenten – vertegenwoordigd door PlasticsEurope, fabrikanten – vertegenwoordigd door EuPC – en machinefabrikanten – vertegenwoordigd door EUROMAP. Voor meer informatie zie de weblinks: www.plasticseurope.org, www.plasticsconverters.eu, www.euromap.org.

Persbericht verzonden door DeJong&Verder, (085) 017 1700, saskia@dejongev.nl

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.