Nieuwe belangrijke ISSO-publicatie: NTR 3216

Deze maand schreef ISSO, kennisinstituut voor bouwregelgeving, een blog over de nieuwe publicatie NTR 3216. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen en installeren van afvoerleidingen van gebouwen. In de nieuwe publicatie wordt met name duidelijk beschreven wat er fout kan gaan met UV-systemen die niet volgens de NTR 3216 zijn uitgevoerd. Dit bleek in praktijk te gebeuren bij grote daken. Over de risico’s van verkeerde installatie waarschuwt ISSO nu. De tekst die Nick Post hierover heeft geschreven, is hieronder te lezen.

Weet wat er fout kan gaan bij noodhemelwaterafvoersystemen

Met het verschijnen van nieuwe ISSO-publicatie 3216 ‘NTR 3216 Riolering van bouwwerken’ geven we de markt de broodnodige duidelijkheid. Niet dat de ‘oude’ NTR 3216 geen duidelijkheid verschafte, maar hij maakte te weinig duidelijk wat er fout kon gaan wanneer je de ontwerpregels niet of niet zorgvuldig naleeft.

De NTR 3216 is voor ontwerpers en installateurs van sanitaire installaties al vele jaren een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen en installeren van afvoerleidingen van gebouwen. Dat we nu met een geactualiseerde ISSO-publicatie 3216 komen, die vooral veel verduidelijkt en aanvult, was op bepaalde punten echt noodzakelijk. Er zijn genoeg onderwerpen waarvoor niet zo heel veel is veranderd. Tegelijk zien we ook dat er innovaties en nieuwe technieken bijkomen waarvoor het zinvol is om bestaande ontwerprichtlijnen op een rij te zetten.

Duidelijkheid over het UV-principe

Maar misschien nog belangrijker dan het bieden van kennis van nieuwe technieken was de noodzaak om in de nieuwe publicatie extra duidelijkheid te verschaffen over noodhemelwaterafvoersystemen volgens het UV-principe. In veel projecten met omvangrijke daken zorgen deze nood-HWA-systemen ervoor dat bij een falend HWA-systeem het water toch van de daken wordt afgevoerd, en instorting wordt voorkomen. In principe gaf de NTR 3216 al wel de juiste informatie en ontwerprichtlijnen over hoe je dit systeem moet uitvoeren. Toch zagen we in de praktijk dat er ruis ontstond. Dit kwam mede doordat een of meerdere leveranciers aanwijzingen of adviezen gaven die niet overeenkomstig de NTR 3216 waren.

Een trechter per afvoerleiding

In de nieuwe ISSO-publicatie 3216 schrijven we nu heel duidelijk wat er fout gaat als je een UV-systeem als noodafvoer niet uitvoert zoals de NTR 3216 voorschrijft. Het kan bijvoorbeeld faliekant fout gaan zodra je besluit om meerdere trechters van een noodoverloopsysteem met elkaar te koppelen. Daarom mag er altijd maar één trechter per afvoerleiding worden aangesloten en boven het maaiveld lozen.

Effect klimaatverandering

Dergelijke UV-systemen zijn vooral te vinden op grote daken, vaak met een relatief buigzame, metalen dakconstructie. Het zijn daken die door hun aard niet teveel gewicht kunnen dragen. Door de klimaatverandering zien we steeds zwaardere regenbuien optreden die – als het hemelwaterafvoersysteem niet goed werkt – voor een enorme ophoping van regenwater op het dak kan zorgen. Een foutief uitgevoerd noodafvoersysteem kan dan zomaar tot instorting en dus hele grote schades leiden.

Wil je exact weten waar die risico’s zitten en hoe je ze kunt vermijden, gebruik dan ISSO-publicatie 3216, die vanaf nu beschikbaar is op ISSO Open. De nieuwe norm is ook hier te lezen.