Nederlandse maakindustrie vol verrassingen: internationaal dragen we vooral bij met diensten (?!)

Kan het gebruik van Nederlandse kunststofleidingen internationaal nog aantrekkelijker worden met extra diensten? Er zijn zeker kansen: van consultancy over de toepassing van kunststofleidingen, tot hele innovatietrajecten waarmee we als indus-trie ook de conditie en eventuele onderhoudsbehoeften kunnen vaststellen voor onze klanten.

En dat lijkt geen verkeerde zet, want de Nederlandse bijdrage aan de internationale maakindustrie bestaat zelfs voor tweederde uit diensten – een belangrijke succesfactor volgens het Centraal Planbureau (CPB).

Maakindustrie groot dankzij diensten, hoe kan dat?

Of het nu gaat om de Nederlandse bijdrage aan de internationale maakindustrie op het gebied van auto’s, of tulpenbollen: de Nederlanders vallen vooral op doordat we zoveel diensten toevoegen aan de producten die we leveren aan de internationale maakindustrie. Hoewel het op z’n minst verrassend, of soms zelfs tegenstrijdig lijkt te klinken, vindt het CPB het niet verkeerd dat de Nederlandse bijdrage aan de internationale maakindustrie voor 66% bestaat uit diensten. Volgens het CPB mag de aandacht van het nieuwe kabinet zelfs best wat meer op de dienstensector komen te liggen, want: “We zijn een kenniseconomie en het merendeel van ons inkomen hebben we te danken aan diensten.”

Waar liggen hier de kansen voor de kunststofleidingindustrie?

Dát producenten van kunststofleidingen vooral de focus hebben op hun eigen product mag duidelijk zijn. De branche is dan ook onmiskenbaar onderdeel van de maakindustrie, een onderdeel van de Nederlandse economie dat niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Uitspraken van het CPB als ‘meer focus op de dienstensector’ klinken dan niet echt in het voordeel van de maakindustrie, en zeker niet van de kunstofleidingindustrie.

Maar toch kan de branche hier haar voordeel mee doen. Namelijk, de hoogwaardige kennis en ervaring die is opgedaan bij de ontwikkeling en de toepassing van kunststofleidingen is ook van grote waarde voor de internationale positie. Als deze kennis en ervaring wordt omgezet in aanvullende diensten bij onze prachtige producten, biedt dit nog meer (internationale) kansen.

 

Luister hier naar het zeer interessante interview met het CPB over dit onderzoek op BNR.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *