Krijgen kunststof leidingen door LCA nu de aandacht die ze verdienen?

De overheid wil duurzaam inkopen en de Life Cycle Analyse (LCA) is daarbij een belangrijk middel. Expert Harry van Ewijk deelt zijn kennis.

Notificaties ontvangen voor nieuwe artikelen?
Meld je dan ook voor de nieuwsbrief van BureauLeiding

De overheid wil duurzaam inkopen en de Life Cycle Analyse (LCA) is daarbij een belangrijk middel. Is er daardoor ook meer aandacht voor kunststof leidingen?

Harry van Ewijk, van SGS Search, houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met LCA, een echte expert dus. We leggen Van Ewijk een aantal vragen voor en hij deelt graag zijn kennis en inzichten met u.

Wat maakt LCA zo interessant dat u er al die jaren mee bezig blijft?

“Ja, een goede vraag, want eigenlijk ben ik ooit opgeleid als industrieel ontwerper. Na mijn opleiding kreeg ik door dat industrieel ontwerpen eigenlijk gaat over het ontwerp van de levenscyclus van een product, of systeem – en LCA over het meten van de milieuprestatie ervan. Eigenlijk elk project waar ik sindsdien aan werk, draait om LCA.

In de beginjaren deed ik vooral veel onderzoek. Er was nog weinig bekend, dus we moesten veel data verzamelen. Dat begon soms letterlijk met wat de milieu impact is van elektriciteit die uit het stopcontact komt. Maar we hebben natuurlijk ook veel onderzoek gedaan naar de impact van leidingen. Een groot deel van deze zaken is nu onderzocht en de resultaten staan opgeslagen in databases die we nog dagelijks gebruiken voor LCA’s.”

Waar ligt anno 2020 de focus bij LCA-advies?

“Belangrijk is dat ik bij mijn werk neutraal blijf. De LCA-methode zelf is objectief, maar de uitgangspunten en keuzes over wat wel en wat niet in beeld te brengen, kunnen het resultaat wel degelijk sturen. Daarom zijn normen en bepalingsmethoden zo van belang. Mijn werk bestaat nu vooral uit harmonisatie binnen de LCA: van het maken van afspraken tussen partijen, tot het vastleggen van standaarden. Doordat ik overal kom – van overheid, tot producent, tot branchevereniging – kan ik het hele plaatje blijven overzien.

Mijn werk vindt ook nog plaats midden in de uitvoering. Dat vind ik niet alleen erg leuk, maar ook belangrijk. Want je kunt alleen goed advies geven als je écht weet hoe het in de praktijk gaat.”

Heeft het aangepaste inkoopbeleid effect op de markt van kunststof leidingen?

“Sowieso is er nu ook meer aandacht voor de milieuprestatie van kunststof leidingen. Die aandacht was er vanuit BureauLeiding natuurlijk al wel. En je zag ook dat die informatieverstrekking wel wat deed met de markt, maar het blijft een lang proces. Mensen zijn nu eenmaal vaak gewend om een bepaald product te gebruiken, dan stappen ze niet zomaar over.

Of er nu al direct een grote verschuiving gaande is in de markt, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik zie wel dat er door LCA anders gekeken wordt naar het type leidingen dat geschikt is voor een bepaald project. Of kunststof leidingen de beste oplossing zijn, heeft niet alleen te maken met de LCA-uitkomst van de leidingen zelf. Het is maar net welke andere technische eisen meespelen: van doorstroomsnelheid tot en met putten en koppelstukken: bij de milieubeoordeling willen we het hele systeem beoordelen. Het is een enorme puzzel, waarbij we samen met leverancier en inkoper moeten kijken waar en hoe het beter kan.”

Welke LCA-trends ziet u voor kunststofleidingen?

“De grondstof voor plastic is op dit moment natuurlijk vooral aardolie. Er zijn alternatieven die minder belastend zijn, zoals leidingen die geproduceerd worden met gerecycled plastic granulaat. Voor de gerecyclede leidingen is ondertussen wel meer aandacht, omdat er steeds meer leidingen beschikbaar komen voor recycling. De volgende trend die ik zie is dat we de praktische mogelijkheden van bioplastic gaan bekijken voor kunststof leidingen.

Wat mij betreft is het hartstikke goed dat door de aangepaste inkoop-eisen meer aandacht is voor LCA. Soms zien inkopers het als een extra belasting, maar er zit regelmatig een lucratief addertje onder het gras. Veel LCA’s resulteren niet alleen in minder milieubelasting, maar ook in geldbesparing. Een prima argument natuurlijk, om de potentiële klant over de streep te trekken.”