Zijn de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar?

Onlangs woonde ik een spreekbeurt van de bekende Amerikaanse futuroloog Jeremy Rifkin bij. Rifkin is adviseur van vele overheden, ook in Europa, en heeft in de loop der jaren interessante theorieën verkondigd en deels ook zien uitkomen.

Klimaattop Parijs: Zijn de gevolgen van de klimaatverandering beheersbaar?

Den Haag, 01-12-2015
Gewijzigd op: 01-12-2015
Door: Roger Loop

Onlangs woonde ik een spreekbeurt van de bekende Amerikaanse futuroloog Jeremy Rifkin bij. Rifkin is adviseur van vele overheden, ook in Europa, en heeft in de loop der jaren interessante theorieën verkondigd en deels ook zien uitkomen.

Notificaties ontvangen voor nieuwe artikelen?
Meld je dan ook voor de nieuwsbrief van BureauLeiding

Zo voorzag hij in zijn boek “The hydrogen economy” van 2002 het ineenstorten van de traditionele energiebedrijven. Zijn thema nu is de “Derde industriële revolutie”, die m.n. door de mogelijkheden van internet in gang is gezet. Dit komt volgens hem vooral doordat de techniek nu decentrale energie opwekking en optimale distributie mogelijk maakt: iedere burger zijn eigen energiecentrale.

Waar ligt hier de link naar de klimaattop?

Dat heeft te maken met iets wat Rifkin in de marge van zijn betoog vermeldde. Hij maakt zich namelijk ook grote zorgen om de klimaatverandering en de gevolgen voor de samenleving.

En voor het eerst hoorde ik iemand dat helder uitleggen. Want er wordt altijd geroepen: door de klimaatverandering komen er minder maar wel hevigere buien, maar wat daar de verklaring voor is, had ik eigenlijk nog nooit gehoord.

Rifkin’s betoog: de stijging van de temperatuur heeft een geweldige impact op de hydrologische cyclus van de aarde, vooral waar het de neerslagpatronen betreft. Met elke graad Celsius temperatuurstijging houdt de atmosfeer ca. 7% meer vocht vast. Dus: minder vaak buien want het vocht wordt bij temperatuurstijging langer vastgehouden, maar als het dan door verzadiging tot neerslag komt, is die per definitie veel heviger.

Dit lijkt momenteel een onomkeerbaar proces, waarbij de enige vraag is tot hoe ver we dit laten komen, en niet of we het nog kunnen tegenhouden.

Dit lijkt momenteel een onomkeerbaar proces, waarbij de enige vraag is tot hoe ver we dit laten komen, en niet of we het nog kunnen tegenhouden.

De wereldleiders moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen namens en ten behoeve van diegenen die hen gekozen hebben, en alle volgende generaties.

Maar bedrijfsleven en burgers hoeven daar natuurlijk niet op te wachten! We kunnen nu al aan de slag met duurzame kunststof leiding oplossingen, voor opvang, distributie, infiltratie en drainage van water. We moeten het water namelijk niet vrezen of verwensen, we moeten het beheersen! Want hoe we het ook wenden of keren: we hebben water hard nodig!

Wilt u contact opnemen met de schrijver van dit artikel? Gebruik dan het onderstaande formulier om een bericht te schrijven:

Door: Roger Loop

Directeur BureauLeiding Kenniscentrum kunststof leidingsystemen

  • Roger Loop volgen of contact opnemen: