Interview met Bert van Steeg: terugblik 2022 & vooruitzicht 2023

In 2022 is er veel gebeurd op het gebied van kunststof leidingen, de circulaire economie en het inzetten van recyclaat. In dit artikel blikken we samen met Bert van Steeg, de directeur van BureauLeiding, terug op de gebeurtenissen van 2022 en kijken we alvast vooruit naar wat het jaar 2023 de industrie zal gaan brengen.

Gebeurtenissen met meeste impact op de kunststof branche

Volgens Bert van Steeg zijn er meerdere dingen die dit jaar impact hebben gehad op BureauLeiding, maar een aantal dingen vielen hem in het bijzonder op. Zo is er dit jaar meer sprake van meer wetgeving vanuit de overheid en komen er strengere eisen vanuit de Europese Unie en mogelijk ook vanuit het Rijk. Inmiddels heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel gemaakt voor het gebruik van loodhoudend recyclaat. Hierover zal in 2023 worden gestemd in het Europees Parlement. Van Steeg: “Als dit wordt aangenomen zal het uitdagender worden om geschikt recyclaat te verkrijgen voor kunststof leidingen. Aan de andere kant zal de vraag naar recyclaat alleen maar toenemen, wat juist vraagt om een beter werkende recyclaatmarkt. Toch vinden we het compromis dat nu gevonden is een goede stap en biedt het zekerheid aan de markt. We hopen dan ook dat het Europees Parlement hier nu mee in zal stemmen.”

Effect van corona

Ook heeft de nasleep van de coronacrisis een impact gehad op de levering van grondstoffen. Het grondstoffentekort was begin 2022 nog een actueel onderwerp, maar in de loop van het nemen de leveringsproblemen af. Corona is steeds minder een onderwerp, hoewel de problemen met name in China nog niet voorbij zijn.

Populaire onderwerpen van 2022

Er is met Van Steeg gesproken over onderwerpen die in de communicatie van BureauLeiding het meest opvielen. Dit zijn onderwerpen als: het grondstoffentekort en het recyclen van plastic afval. Op dit moment wordt één derde van het ingezamelde afval gerecycled, terwijl recycling van buizen op een hoogwaardige manier kan en gebeurt.

Andere onderwerpen die impact hadden waren onderzoeksartikelen met discussie over de kwaliteit van kunststof leidingsystemen, zoals het onderzoek naar de veroudering van kunststof leidingen. Maar ook artikelen over het belang van maakindustrie in Nederland, waar de kunststof leiding branche een goed voorbeeld van is, werden goed gelezen.

Volgens Bert van Steeg zijn er meerdere dingen die dit jaar impact hebben gemaakt op BureauLeiding, maar een aantal dingen vielen hem in het bijzonder op.

De grootste uitdaging voor de branche in 2022

Er zijn verschillende onderwerpen die in 2022 een uitdaging waren voor de branche, aldus van Steeg. Zo is er bijvoorbeeld een afkoeling waarneembaar op de woningmarkt, al is dit iets waar we weinig aan kunnen veranderen. Verder is het verkrijgen van meer recyclaat een doorlopende proces voor BureauLeiding. Met het Buizen Inzamel Systeem (BIS) neemt de branche zelf initiatief om buizen in te zamelen. De komende jaren zullen echter nieuwe initiatieven worden genomen om de inzameling van buizen verder te versterken.

Een uitdaging waar meerdere branches en bedrijven mee te maken hadden en soms nog steeds hebben, is het herpakken van de normale omstandigheden na de coronacrisis. Twee jaar lang hebben industrieën hun flexibiliteit moeten laten zien en is iedereen gewend geraakt aan een andere manier van werken en leven. Na corona de draad weer oppakken, zoals we dit voor de crisis deden, is nog steeds een grote uitdaging. Daarnaast kampen meerdere sectoren nog met het vinden van goed gekwalificeerd personeel.

De verwachtingen voor 2023

Voor 2023 zijn er een aantal verwachtingen. Denk hierbij aan het halen van de bouwopgave en de uitdagingen die hierbij komen kijken. De kunststof leidingindustrie speelt hier een belangrijke rol. Zonder kunststof leidingen zal de opgave niet gehaald worden. Van Steeg: verder zijn we vooral erg hoopvol voor 2023. We vragen van de overheid betrouwbare en realistische wetgeving. Niet alleen op het vlak van recyclaat en het gebruik daarvan in nieuwe normen, maar ook als het bijvoorbeeld gaat over het stikstofbeleid. Ook hebben overheid en politiek een grote invloed op de circulaire economie. In 2023 zal staatssecretaris Heijnen naar alle waarschijnlijkheid nieuwe plannen hierover presenteren. Een ander belangrijk onderwerp is de plastic taks. Het is een slecht idee om dit op te leggen, zonder hierover goed overleg te voeren. Ik verwacht van de overheid dat met de branche wordt gekeken naar oplossingen, juist ook op deze onderwerpen.

 

Hier kijken wij het meeste naar uit in 2023

Tot nu toe is de branche redelijk stabiel gebleven, maar wordt het wel steeds innovatiever. De verwachting is dat dit het ook in 2023 zal doorzetten. BureauLeiding kijkt naar het gebruik en de verdere ontwikkeling van bio grondstoffen en biobased buizen en de oplossingen voor waterbeheer in steden (met nieuwe toepassingen). Hiernaast is Van Steeg benieuwd naar de nieuwe- en betere afspraken over recyclaat en kijkt hij uit naar alle innovaties waar de bedrijven zelf mee zullen komen in 2023.

Belangrijk is dat ondanks de grote uitdagingen, de industrie zelf actie kan ondernemen en dat we samen met de overheid tot oplossingen kunnen komen.

Samen met de overheid tot oplossingen komen

Het was een productief jaar en de verwachtingen voor 2023 zien er positief uit. Belangrijk is dat ondanks de grote uitdagingen, de industrie zelf actie kan ondernemen en samen met de overheid tot oplossingen kan komen. “Hierbij is het van belang dat we niet alleen wachten op wetgeving vanuit de overheid maar dat we ook samenwerken met de branche om te laten zien dat we als industrie het verschil maken in Nederland en daarbuiten. Daar zet BureauLeiding zich ook in 2023 keihard voor in.”

Van Steeg: “Kijk waar je aan kunt sluiten en waar je dat kan versterken, volg je maatschappelijke ambitie!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *