Grondstoffentekort zet voort: forecast 2022

De COVID-19 pandemie heeft de beschikbaarheid van kunststof grondstof en rubber flink verstoord. Fabrikanten van kunststofleidingsystemen hebben te maken met extreem lange wachttijden en de prijzen zijn exponentieel gestegen. Doordat schaarste zich voortzet, is er geen zekerheid of de grondstoffen tijdig worden ontvangen. Daarbij is de kostprijs pas bij levering bekend, zodat ook de prijs van te leveren producten pas ruim na de opdracht bekend is. Deze factoren creëren onzekerheid bij de diverse leveranciers, fabrikanten en inkopers binnen de keten. Het opgebouwde vertrouwen tussen de partijen is nu van groot belang.

Afstemming tussen fabrikant en klant

De prijzen zijn in de laatste negen maanden toegenomen, maar de grootste zorg voor de fabrikanten en hun klanten, is of de productie niet stil komt te liggen. Om dit te voorkomen is het van cruciaal belang dat er nauwe afstemmingen worden gemaakt over productleveringen. Dit wordt op verschillende manieren in de praktijk gebracht:

 

  • ‘Just in time’ leveringen (JIT-leveringen); 
  • Inzetten van andere grondstoffen;
  • Noodzakelijke leveringen vooruit plannen;
  • Extra voorraden aanleggen;
  • Inzet recyclaat.

 

Bovenstaande handelingen laten zien dat de rol van de inkoper is veranderd; van inkopen tegen een concurrerende prijs, naar het waarborgen van de continuering van productie en leveringen. Zo zijn de JIT-leveringen nauwkeurig op hoeveelheid en tijdstip afgestemd, om de machines draaiende te houden tot de volgende JIT-levering. Verder dient er rekening gehouden te worden met de inzet van andere grondstoffen en additieven. Deze leiden tot extra kwaliteitscontroles en dus ook extra kosten. 

Prijzen PP augustus 2021

De markt in 2022

Door nauwe afstemmingen wordt onderling vertrouwen positief getest tussen de verschillende groepen binnen de keten. Grondstofleveranciers doen hun best om tijdig te leveren aan fabrikanten, maar de wachttijden zijn ontoereikend. In extreme gevallen 10 tot 19 maanden en niet iedere bestelling geeft de zekerheid van levering. Daar komt nog bij dat de kostprijs pas bekend wordt gemaakt bij de aflevering. Het gevolg hiervan is dat het aantal force majeure (FM) verklaringen van grondstofproducenten fors is toegenomen en een nieuw hoogtepunt dreigt te bereiken. Tekorten en onzekerheid over leveringen voor de fabrikanten zullen door de FM-verklaringen toenemen, terwijl de inkoop forecast voor 2022 binnenkort afgegeven dient te worden.

Prijzen rubbers augustus 2021

Economische gevolgen

Europa is de netto-importeur voor rubber en kunststof grondstoffen en is hierdoor extra kwetsbaar voor marktverstoringen. De problemen kunnen helaas niet snel opgelost worden, waardoor lange wachttijden, grondstoftekorten en hoge prijzen tot ruim in 2022 een feit zullen zijn. De levering van klanten zal hierdoor beperkt worden. 

Force Majeure, september 2021

De druk zal voorlopig hoog blijven binnen de kunststof- en rubberindustrie. Onderling vertrouwen en vakmanschap zullen leidend zijn om de productie en levering van kunststofleidingsystemen te kunnen waarborgen.