Graafschade verminderen met het Living Lab

Hoe bereid je studenten voor op grondwerken in de praktijk? SOMA college bedacht het demo-veld ‘Living Lab’. Op het Bouw- en Infra Park in Harderwijk worden zowel theoretische als praktijklessen gegeven. Eén van deze lessen is ‘Schadevrij graven bij kabels en leidingen’, waarbij studenten leren graven in het Living Lab. Leden van BureauLeiding hebben kunststofbuizen en hulpstukken gedoneerd om dit veld te realiseren.

Het Living Lab is een stuk grond van 70 bij 50 meter. Ondergronds ligt een kabel- en leidingenstelsel, zoals het ook onder een Nederlandse woonwijk kan liggen: Dus met afwijkingen, oude en nieuwe kabelsoorten en verschillende aanlegdiepten. Studenten krijgen hier les in het opsporen van leidingen door middel van de nieuwste technieken en het graven nabij kabels en leidingen. Daarnaast leren ze anticiperen op het materieel wat ze in grond kunnen tegenkomen. Met verschillende grondsoorten en bovengrondse bebouwing, zoals bestrating en elektriciteitshuisjes, wordt een zo realistische mogelijke situatie nagebootst.

Livinglab

Naast de praktijklessen van de SOMA studenten gebruikt de Universiteit van Twente dit veld en de machines voor het onderzoeken en testen van sensorsystemen, die het tijdig opsporen van buisleidingen moet verbeteren. Alles staat in het belang van het terugdringen van graafschade aan leidingen en kabels.

Tijdens het BureauLeiding mini-symposium 2019 kreeg het BureauLeiding netwerk een rondleiding over het terrein. Twee docenten van het SOMA College namen de deelnemers mee langs de velden waar de studenten oefenen met bulldozers, kranen en ander zwaar materieel.