#EU2016NL: Nederland heeft de leiding!

Sinds 1 januari is Nederland voor het komende half jaar voorzitter van de EU, voor de 12e keer alweer. Een uitdagende taak, want er liggen behoorlijk wat moeilijke dossiers.

#EU2016NL: NEDERLAND HEEFT DE LEIDING! EN WAT BETEKENT DAT VOOR DE KUNSTSTOF LEIDING?

Den Haag, 01-01-2016
Gewijzigd op: 22-05-2024
Door: Roger Loop

Sinds 1 januari is Nederland voor het komende half jaar voorzitter van de EU, voor de 12e keer alweer. Een uitdagende taak, want er liggen behoorlijk wat moeilijke dossiers.

Notificaties ontvangen voor nieuwe artikelen?
Meld je dan ook voor de nieuwsbrief van BureauLeiding

Of Nederland op deze dossiers, zowel de actuele als de al langer lopende, daadwerkelijk de leiding kan nemen, is eigenlijk maar zeer de vraag. Want het voorzitterschap heeft met het Verdrag van Lissabon (2009) vooral een dienende rol heeft gekregen. Inhoudelijk komen voorstellen voor oplossingen bij de Europese Commissie vandaan, en voor de politieke besluitvorming moeten (op de meeste dossiers) toch echt de 28 lidstaten het eens worden, om over de steeds belangrijkere rol van het Europees Parlement nog maar te zwijgen.

Even terzijde: dit is misschien niet de democratie die wij in Nederland (her)kennen, maar persoonlijk beschouw ik dit zeker als een democratisch proces, omdat er op verschillende plaatsen, op verschillende fasen in het proces, wel degelijk inspraak mogelijk is.

Toch is het zeker niet onbelangrijk dat Nederland de komende 6 maanden voorzitter is van de EU.

#EU2016NL heeft al vele jaren zijn schaduwen vooruit geworpen. Al in een vroeg stadium is een agenda op hoofdlijnen bepaald.

Kijken we bijvoorbeeld naar Milieu en Duurzaamheid, dan is bekend dat Nederland zich zal inzetten op 1) Het klimaat (gelukkig in aansluiting op een succesvolle COP21 in Parijs), 2) de circulaire economie (in aansluiting op het Commissie pakket van 2 december 2015), en 3) “Better regulation”.

Voor de Nederlandse kunststofleidingindustrie is vooral de Circulaire Economie van belang, gecombineerd met “better regulation”. Want aan de ene kant is er steeds meer vraag naar het behoud van grondstoffen en het sluiten van ketens – waarin de leden van BureauLeiding voorzien door het al bijna 25 jaar goed functionerende Buizen Inzamel Systeem en de toepassing van het ingezamelde recyclaat in zg. 3-laags buizen -, aan de andere kant is er nog steeds regelgeving, zowel Europees als in diverse lidstaten, die verdere optimalisatie in de weg staat.

In goed overleg met het Ministerie van IenM zijn er voorbeelden uitgewerkt die nu hopelijk ook andere lidstaten zullen overtuigen dat de Nederlandse aanpak veilig, verantwoord én duurzaam is.

Daarom blijft wat mij betreft Nederland aan de leiding, de kunststof leiding wel te verstaan!

#EU2016NL heeft al vele jaren zijn schaduwen vooruit geworpen. Al in een vroeg stadium is een agenda op hoofdlijnen bepaald.

Wilt u contact opnemen met de schrijver van dit artikel? Gebruik dan het onderstaande formulier om een bericht te schrijven:

Door: Roger Loop

Directeur BureauLeiding Kenniscentrum kunststof leidingsystemen

  • Roger Loop volgen of contact opnemen: