Drinkwaterbedrijven: Meer ruimte nodig om te investeren

Nederlandse drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om bijvoorbeeld te investeren in een robuust watersysteem. Op dit moment is die ruimte beperkt door de Weighted Average Cost of Capital (WACC). Deze wet stelt een maximum aan de vergoeding die drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers. Door de beperkte ruimte dreigen kwaliteit en kwantiteit van drinkwater in de toekomst in gevaar te komen.

Toename investeringen nodig

Wevin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, vroeg in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer begin december 2020 aandacht voor de knelpunten bij de financiering voor stijgende investeringen. Zo moeten drinkwaterbedrijven de komende jaren meer investeren als gevolg van de energietransitie, duurzaamheid, een stijgende watervraag door klimaatverandering, de ontwikkeling van een robuust watersysteem en de stijgende vervangingsopgave van ondergrondse infra. 

Drinkwaterbedrijf Vitens moest in 2020 €180 miljoen investeren in extra capaciteit voor winning en productie van drinkwater. Volgens het bedrijf is het drinkwatergebruik de afgelopen zes jaar met 6,5 procent gestegen. De coronacrisis zorgt daarbij nog voor een extra stijging. 

Al deze uitdagingen leiden tot een stijging van ongeveer 50% in de komende jaren, maar deze investeringen lijken onhaalbaar te worden.Vanwege de wet- en regelgeving van de overheid hebben drinkwaterbedrijven weinig ruimte hun investeringen te financieren. Zonder deze investeringen dreigt het gevaar om in de toekomst niet te kunnen voldoen aan de vraag naar drinkwater van onze bevolking.

WACC leidt tot knelpunten

Volgens Wevin en andere drinkwaterbedrijven is de WACC een belangrijke oorzaak van die nauwe investeringsruimte. De WACC stelt bijvoorbeeld een maximum aan de vergoeding die de drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers. Door de dalende marktrentes is het WACC-percentage de afgelopen jaren fors gedaald. Drinkwater bedrijven krijgen daardoor weinig ruimte om inkomsten te genereren en zijn afhankelijk van externe financiering. Juist door de strengere eisen van financiers wordt het steeds moeilijker om langlopende financieringen aan te trekken. Investeringen die nodig zijn voor de energietransitie of om het systeem robuust te houden.

Nieuwe regelgeving nodig voor 2022

Weving vraagt de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat de WACC beter moet aansluiten op de praktijk. De minister erkende in het Tweede Kameroverleg op 1 december j.l. ook dat er een probleem is en dat er met de drinkwaterbedrijven gezocht moet worden naar een oplossing.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.