Dit zijn de laatste trends op het gebied van kunststofleidingsystemen

“Normering van (kunststof) leidingen is niet ‘zomaar een extra administratieve handeling’. Jarenlange kennis van talloze experts is verwerkt in Europese normen. Misschien niet erg zichtbaar voor het grote publiek, maar wel erg handig. In contracten hoef je alleen maar te verwijzen naar deze normen om te weten dat je kwaliteit bestelt,” stelt Edward Zomers.

Kunststofleidingsystemen worden een steeds belangrijker deel van de markt. Wat zijn de meest interessante innovaties op dit gebied volgens een NEN-expert?

“Normering van (kunststof) leidingen is niet ‘zomaar een extra administratieve handeling’. Jarenlange kennis van talloze experts is verwerkt in Europese normen. Misschien niet erg zichtbaar voor het grote publiek, maar wel erg handig. In contracten hoef je alleen maar te verwijzen naar deze normen om te weten dat je kwaliteit bestelt,” stelt Edward Zomers.

Hij is consultant en projectmanager bij Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Binnen NEN Bouw en Installatie is Zomers verantwoordelijk voor de Europese normcommissie die de normen voor kunststofleidingsystemen opstelt . Hij staat vanuit zijn functie dan ook midden in de standaardisatie van leidingsystemen.

Zomers vertelt graag welke trends hij vanuit zijn ‘normerings-perspectief’ ziet in de markt van kunststofleidingen.

1. Betrouwbaarheid en lange levensduur

Betrouwbaarheid staat voorop bij veel van de laatste innovaties op het gebied van leidingsystemen. Als de leidingen één keer onder de grond liggen, wil je daar letterlijk zo min mogelijk omkijken naar hebben. Laat staan zorgen.

Er wordt momenteel hard gewerkt om het materiaal PE100-RC op te nemen in de normen voor kunststof drainage en drukrioleringen (EN 12201 serie) en kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening (EN 1555 serie). Leidingen van dit materiaal bieden nog steeds de flexibiliteit, het lage gewicht en alle andere voordelen van kunststof leidingen, maar zijn daarnaast zeer goed bestand tegen beschadigingen van buitenaf.

Dit geeft mogelijkheden voor alternatieve installatietechnieken, bijvoorbeeld wanneer de uitgegraven grond als bedding wordt gebruikt. Ook voor introductie van nieuwe materialen staat betrouwbaarheid voorop: De normen worden pas gepubliceerd als de experts het er over eens zijn hoe de kwaliteit kan worden gegarandeerd.

De Europese normen voor kunststofleidingsystemen hebben door de hoge kwaliteit en levensduur die ze garanderen, in belangrijke mate bijgedragen aan de acceptatie van kunststofleidingsystemen in Europa. 

2. Milieu impact

Er zijn ook Europese normen in ontwikkeling in aanvulling op EN 15804, voor product categorie regels voor het opstellen van  product milieuverklaringen voor de hele levenscyclus van plastic leidingsystemen. Zo kunnen in heel Europa de milieuverklaringen van plastic leidingsystemen  op een geharmoniseerde manier worden afgeleid, geverifieerd en gepresenteerd. Lange levensduur van kunststofleidingen en inzet van zo veel mogelijk recyclaat hebben hier een positieve invloed. Daarnaast worden er ook normen opgesteld in het kader van de klimaatadaptatie. Zo is bijvoorbeeld ook een norm opgesteld voor kratten voor infiltratie, opslag en tijdelijk vasthouden van regen en stormwater (EN 17152-1). Een goede leiding infrastructuur is intrinsiek belangrijk met het oog op waterschaarste.

 3. Snellere testmethoden voor gerecycled kunststof

Binnen de sector wordt veel gebruik gemaakt van gerecyclede kunststof voor drukloze leidingsystemen. De vraag om hier gebruik van te maken neemt toe, de levensduur van het gerecyclede plastic moet echter ook gegarandeerd blijven. Hiervoor wordt een nieuwe testmethode ontwikkeld. De nadruk ligt hier uiteraard op kwaliteit, maar ook op meer snelheid. Hoe sneller en beter een batch gerecycled plastic wordt getest, hoe sneller het verwerkt en vermarkt kan worden.

De eerder genoemde norm voor kratten voor infiltratie, opslag en tijdelijk vasthouden van regen en stormwater (EN 17152-1) is al op vergelijkbare wijze opgesteld en hierin zijn geen beperkingen gesteld aan het gebruik van de hoeveelheid recyclaat. Er is goed nagedacht over testmethoden waarmee de prestatie van de kratten (korte en langeduur druksterkte) kan worden bepaald.

“In 1993 zijn de eerste aparte normen voor kunststofleidingsystemen  voor de Europese markt opgesteld.

Sindsdien hebben de systemen en de normering zich verder ontwikkeld voor allerlei soorten materialen en toepassing,” ziet Zomers. “CEN/TC 155 voor kunststofleidingsystemen heeft nu meer dan 220 gepubliceerde normen en er wordt er aan 52 normen gewerkt. Er is een zeer hoog commitment van kunststofleiding experts om de normen up-to-date te houden. De huidige innovaties zijn met name gericht op verdere verduurzaming, en verder minimaliseren van de levensduurkosten, dan wel verder ontwikkelen voor specifieke toepassingen.  De normen worden met zorg en doelgericht aangepast. Alleen zo is het mogelijk om aan te blijven sluiten op de vraag vanuit de markt en het vertrouwen van de markt te behouden.”