De transitie naar Kenniscentrum en meer…

Het zal u niet zijn ontgaan: de website van BureauLeiding heeft een nieuwe look gekregen. Het is niet zomaar een facelift, maar een nieuwe vorm die beter past bij onze rol als Kenniscentrum. Weet u waar BureauLeiding haar kennis en informatie vandaan haalt en hoe dit in uw voordeel werkt? Lees er alles over in deze blog “nieuwe stijl”.

Waar halen wij als BureauLeiding onze kennis en informatie vandaan?

Den Haag, 12-02-2018
Gewijzigd op: 21-04-2024
Door: Roger Loop

Het zal u niet zijn ontgaan: de website van BureauLeiding heeft een nieuwe look gekregen. Het is niet zomaar een facelift, maar een nieuwe vorm die beter past bij onze rol als Kenniscentrum. Weet u waar BureauLeiding haar kennis en informatie vandaan haalt en hoe dit in uw voordeel werkt? Lees er alles over in deze blog “nieuwe stijl”.

Notificaties ontvangen voor nieuwe artikelen?
Meld je dan ook voor de nieuwsbrief van BureauLeiding

Van informatiecentrum naar kenniscentrum

Om vooruit te komen, moet je de geschiedenis niet vergeten. Daarom kijk ik graag eerst even met u terug op de beginjaren van BureauLeiding in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. Opgericht als branchevereniging hielden we ons met name bezig met standaardisatie en normalisatie rondom kunststof leidingen. Daarbij paste vooral een interne blik. In de loop der jaren gaat de communicatie met de ‘buitenwereld’ een steeds grotere rol spelen. Hiermee start rond de eeuwwisseling de transitie van branchevereniging naar het informatiebureau dat we sinds 2006 officieel zijn. Ruim 10 jaar later maken we de overgang naar een kenniscentrum. Met als grote verschil dat we niet alleen maar kennis vergaren, maar deze ook actief en gericht uitdragen. Op maat voor de doelgroep en via de communicatiemiddelen van nu.

BureauLeiding maakte in bijna 40 jaar de transitie van een intern gerichte branchvereniging naar kenniscentrum met een focus naar buiten!

Onze rol als kenniscentrum

Waar halen wij als BureauLeiding onze kennis en informatie vandaan? Eigenlijk zijn wij continu bezig met het verzamelen van content. Vaak doen we dat via de Europese koepelorganisatie voor de kunststof leidingenindustrie teppfa [www.teppfa.eu] Ook bij het uitvoeren van eigen onderzoek werken we vaak samen met teppfa of met bijvoorbeeld KIWA [www.kiwa.nl]. Daarnaast kloppen onderzoeksbureaus ook bij ons aan. Een onderzoek levert vanzelfsprekend de ene keer meer op dan de andere. Maar er zijn heel wat onderzoeken waarop we trots mogen zijn. Zo komt het eerste goede onderzoek naar de levensduur van pvc-leidingen uit Nederland. De uitkomsten hiervan zijn later internationaal overgenomen. Ook aan Britse onderzoek naar lekverliezen van pvc-leidingen hebben we vanuit Nederland bijgedragen.

Net als vorig jaar aan het onderzoek van de RIVM over recycling (Waste handling and REACH). Dit onderzoek richt zich op knelpunten en mogelijke oplossingen voor materialen die bepaalde stoffen (in dit geval SVHC) bevatten. De onderzoekers liepen op tegen onduidelijkheden in de wetgeving. Tegelijk ontdekten ze dat onze sector al jaren een oplossing biedt. Met ons eigen Buizen Inzamel Systeem én de initiatieven van producenten, loopt onze sector voorop als het gaat om de verbeterde verwerking van deze materialen. En dus met recycling van kunststof leidingsystemen.

Dit en een eerder onderzoek vindt u uiteraard in onze kennisbank.
Waste handling and REACH (2017)
Plastics met gevaarlijke stoffen ( 2015)

Educatie

Als kenniscentrum zoeken we ook aansluiting bij lesprogramma’s in het onderwijs, zoals het onlangs vernieuwde ‘Kunststof overal’. Voor ons komt dit voort uit onze intensieve samenwerking met NRK (Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofsector) die mede-initiatiefnemer is van een lesprogramma voor het vMBO. Het is belangrijk dat leerlingen kennismaken met de wereld van kunststoffen. Kunststoffen zijn immers overal om ons heen en juist in het praktijk onderwijs komen jongeren in hun latere carrière in contact met kunststoffen. Zowel ikzelf als directeur van BureauLeiding, als ook vertegenwoordigers van andere NRK leden zijn geregeld gastsprekers.

Zo past de nieuwe website daarbij

Onze vernieuwde website ondersteunt de nieuwe manier van communiceren van BureauLeiding. Wat we deden, gaan we nog beter doen. Van passief communiceren, waarbij u informatie bij ons kunt ophalen, gaan we naar actief communiceren: we delen onze kennis actief met u. Op een integrale, digitale manier.

Zo zijn de documenten en rapporten op onze website beter toegankelijk gemaakt. Hiervoor hebben we geïnvesteerd in ont-‘pdf’iseren. Heel veel informatie stond ‘verstopt’ in talloze pdf’s, met weinig tot geen structuur om te vinden wat je zoekt. In de nieuwe kennisbank zoekt u eenvoudig op onderwerp of zoekwoorden.

Zo vindt u snel de juiste informatie.

Kennis in thema's

De kennisbank van BureauLeiding is opgebouwd in negen thema’s:

Kennisbank

U kunt zoeken op onderwerp of binnen een bepaalde categorie. Tijdens het zoekproces krijgt u automatisch alle relevante documenten te zien. Zo vindt u niet alleen precies wat u zocht, maar kan uw zoektocht ook andere voor u belangrijke informatie opleveren. En zelfs als u vanuit de verkeerde insteek vertrekt, komt u toch uit bij het juiste onderwerp. Deze enorme technische verbetering in onze kennisbank sluit perfect aan bij onze verandering van informatiebureau naar kenniscentrum. Natuurlijk kunt u op uw beurt deze kennis verder delen.

Een voorbeeld: één van uw klanten denkt erover om te kiezen voor kunststof leidingen, maar vraagt zich af hoe lang dat meegaat. U kunt dan niet alleen aangeven dat de levensduur van kunststof meer dan 100 jaar is, maar de klant ook direct een link geven naar het artikel met de onderzoeksresultaten op dit gebied. Bovendien kunnen klanten ook zélf zoeken in onze kennisbank. Daar worden we allemaal wijzer van!

Deze enorme technische verbetering in onze kennisbank sluit perfect aan bij onze verandering van informatiebureau naar kenniscentrum.

Kennisdossier - alle onderwerpen

Van papier naar digitaal

De kennisbank met digitale informatie is een afscheid van het tijdperk van de papieren magazines. Die verandering van medium is belangrijk om in beeld te blijven, ook bij nieuwe doelgroepen. Als BureauLeiding zijn wij inmiddels een oude rot in het vak, die barst van de kennis. Die waardevolle content blazen we nu nieuw leven in. Dit doen wij onder andere door het omzetten van oudere maar nog steeds relevante boekjes naar online magazines. Zodat onze kennis ook vindbaar is voor de nieuwe generatie, die informatie nu eenmaal op een andere manier tot zich neemt.

Zo bezien vereist kennis delen een voortdurende evolutie.
Ik maak maar even de vergelijking met de Voyager (bekijk de video hiernaast), de ruimtesonde die in 1977 op weg ging om Jupiter, Saturnus en de ruimte daarachter te onderzoeken. Aan boord was een gouden grammofoonplaat, met allerlei gegevens over ons leven op aarde. Informatie voor als de ruimtesonde zou stuiten op een buitenaardse beschaving. Zouden we nu die disk zelf vinden, dan konden we hem niet eens lezen! Hartstikke zonde van alle gegevens.

Voyager - The Golden Record

Kortom: de stap van BureauLeiding naar een nieuw medium voor bestaande content is geen rocket science. We moeten én willen gewoon mee met onze tijd!

Circulaire economie anno nu

Neem een actueel onderwerp als de circulaire economie. Bedrijven, overheden en andere organisaties zijn druk bezig om nieuwe manieren te vinden en in te zetten voor hergebruik van kostbare grondstoffen. Bij BureauLeiding doen we dat al ruim 25 jaar. We hebben dan ook veel kennis verzameld op dit gebied. Dankzij de nieuwe ontsluiting van onze dossiers, gaat die informatie niet verloren.

Circulaire Economie is meer dan recycling alleen: het gaat om het verzamelen van afval en om het toepassen hiervan in nieuwe producten, waarbij dit op mimimaal hetzelfde kwaliteitsniveau moet gebeuren.

Afkomstig uit het blog “CIRCULAIRE ECONOMIE AVANT LA LETTRE”

BIS - Buizen Inzamel Systeem

Nu we het toch hebben over recycling: de nieuwe website maakt het bestellen van een BIS-container super eenvoudig. BIS staat al jarenlang voor ons succesvolle Buizen Inzamel Systeem, dat kunststof leidingafval van PVC-, PE- en PP-buizen inzamelt en laat opwerken tot nieuwe grondstof. Voor een groot deel worden daar weer nieuwe buizen van gemaakt. Zo blijft meer dan de helft van het kunststof leidingafval in de keten. Een mooie bijdrage aan de circulaire economie. U draagt makkelijk een steentje bij met een BIS-container op locatie om leidingafval in te zamelen. Via een digitaal formulier geeft u aan wat voor container u nodig heeft en wanneer. Ook het ophalen of omwisselen van een container regelt u online.

Wist u dat?
Meer dan de helft van het kunststof leidingafval in Nederland wordt weer gebruikt voor nieuwe buizen. Zo wordt het in de keten gehouden en levert dit een bijdrage aan de Circulaire Economie.

BureauLeiding gaat social

Een nieuwe website is één. Nu nog zorgen dat iedereen hem weet te vinden. Zorgen dus voor exposure van onze boodschap. Daarvoor gebruiken we verschillende (sociale) media. Als b-to-b organisatie kiezen we vooral voor LinkedIn. In deze professionele omgeving delen we zaken en ‘liken’  we interessante bijdragen van anderen. Maar u komt ons ook tegen op Facebook en Twitter. Want ook (of misschien wel juist) in privétijd staan mensen open voor interessante informatie over de sector waarin zij werken. Ook al is het op deze social media vaak in een hapklare vorm, op een ander moment kun je je er verder in verdiepen. De website van BureauLeiding is dan een fantastische bron van (achtergrond)informatie.

En BureauLeiding gaat verder!

Van branchevereniging in de jaren 70 via informatiebureau rond de eeuwwisseling tot kenniscentrum anno 2018. En waar staat BureauLeiding in 2025? We blijven natuurlijk inspelen op de ontwikkelingen en de behoeften van de samenleving. Maar ik zou het leuk vinden als we straks een soort forum zijn van en voor gebruikers, die eigen informatie uitwisselen. Waarbij ook bijvoorbeeld gemeentes en andere netwerkbeheerders hun ervaringen met kunststof leidingen delen via BureauLeiding. Een organisatie van en voor actieve en betrokken gebruikers dus. Een kenniscentrum dat ook big data op een goede en bruikbare manier weet te ontsluiten.

Kortom, wat mij betreft blijft BureauLeiding in ontwikkeling!

Roger Loop
Directeur BureauLeiding

Wilt u contact opnemen met de schrijver van dit artikel? Gebruik dan het onderstaande formulier om een bericht te schrijven:

Door: Roger Loop

Directeur BureauLeiding Kenniscentrum kunststof leidingsystemen

  • Roger Loop volgen of contact opnemen: