Coalitie roept toekomstig kabinet op tot nieuw grondstoffenakkoord

Een coalitie aan partijen in de bouwsector roept het kabinet op aandacht te besteden aan de obstakels voor het recyclen van bouwmaterialen. De partijen voorzien dat er binnenkort een tekort kan ontstaan van primaire en secundaire grondstoffen om te recyclen, wat onze weg richting een 100% circulaire economie hindert.

Wereldwijd grondstoffentekort kunststof producten

Het wereldwijde grondstoffentekort leidde al eerder tot het noodgedwongen verminderen of zelfs stoppen van de productie van kunststof producten. Een coalitite van partijen uit de bouwsector stuurt het nieuwe kabinet nu aan om het recyclen van secundaire grondstoffen aantrekkelijker te maken en obstakels te verminderen. De bouwsector is een belangrijke industrie op weg naar een 100% circulaire economie, aangezien 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland aan de bouwsector wordt toegeschreven.

 

Obstakels onderweg naar 100% circulaire economie

De Vereniging van Waterbouwers, zand- en grindvereniging Cascade, brancheorganisatie Cumela, de brancheorganisatie van grondbanken (BOG), BRBS Recycling en de Vereniging Afvalbedrijven slaan de handen ineen en willen met de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG) voorop het nieuwe kabinet sturen tot een nieuw grondstoffenakkoord. Deze partijen in de bouw en recycling industrie sturen aan dat het realiseren van de circulaire economie efficiënter kan. De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld dat Nederland in 2050 100% circulair moet zijn. Hoewel de politiek grote ambities heeft om deze doelstellingen te bereiken wordt er volgens de partijen steeds meer obstakels gecreëerd voor het hergebruik van bouw- en grondstoffen. 

Zo voorzien de partijen dat er binnenkort een tekort kan ontstaan van primaire en secundaire grondstoffen om te recyclen. Er wordt niet genoeg circulair gesloopt om voldoende secundaire bouwmaterialen op te leveren. Ook zijn er bepaalde kwaliteitseisen waaraan materialen vanuit de bouwplaats niet aan kunnen voldoen.

De partijen roepen het nieuwe kabinet op om het Circulair Materialenplan te verschuiven naar de voorkant van keten. Er moet een oplossing worden geboden voor de huidige beperkingen in recycling en de ontstane belemmeringen door de hoge kwaliteitseisen bij hergebruik van bouwmaterialen. Er worden namelijk vaak hogere kwaliteitseisen gesteld aan secundaire bouwmaterialen dan aan primaire bouwmaterialen. Volgens de partijen moet de overheid een oplossing bieden om bedrijven te stimuleren secundaire grondstoffen te recyclen.

 

Meer partijen trekken aan de recycling-bel

Het is niet verrassend dat een coalitite van partijen bij het kabinet aankaart dat het behalen van de Nederlandse ambities nog enige voeten in de aarde heeft. Eerder benoemde Plastics Europe Nederland dat de huidige recycle structuur van kunststoffen nog onvoldoende is om de milieudoelstellingen in 2030 te behalen. Om de doelstellingen te behalen is ketensamenwerking nodig, maar ook de rol van de overheid is van belang.

BureauLeiding ondersteunt oproep

Ook BureauLeiding ervaart dat recycling vaak moeilijker wordt gemaakt in plaats van makkelijker. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat BureauLeiding de oproep ondersteunt dat het kabinet aandacht moet besteden aan de obstakels voor het recyclen van bouwmaterialen. Aandacht voor duurzaam bouwen staat hoog op de agenda van BureauLeiding, waarbij de materialen zo min mogelijk impact hebben op het milieu. Ook het Buizen Inzamel Systeem (BIS) van BureauLeiding draagt bij aan een duurzame toekomst. Kunststof leidingsystemen zijn volledig recyclebaar en bijzonder geschikt voor herverwerking in nieuwe producten. Met BIS als vangnet geven de Nederlandse producenten van kunststof leidingsystemen invulling aan hun bijdrage aan een circulaire economie.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.