Circulaire economie avant la lettre

Op 2 december 2015 verscheen het langverwachte “Circular Economy package” (COM 2015 614/2) van de Europese Commissie, onder verantwoordelijkheid van 1e vicevoorzitter Frans Timmermans.

Circulaire economie avant la lettre

Den Haag, 01-05-2016
Gewijzigd op: 17-04-2024
Door: Roger Loop

Op 2 december 2015 verscheen het langverwachte “Circular Economy package” (COM 2015 614/2) van de Europese Commissie, onder verantwoordelijkheid van 1e vicevoorzitter Frans Timmermans.
De Commissie stelt hierin dat er een noodzaak is te komen tot “De overgang naar een meer circulaire economie, waarin de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk kan worden behouden en de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt”.

Notificaties ontvangen voor nieuwe artikelen?
Meld je dan ook voor de nieuwsbrief van BureauLeiding

In dit EU actieplan voor de circulaire economie licht de Commissie er enkele gebieden speciaal uit, waaronder kunststof (plastic). En met reden: “Voor de overgang naar een circulaire economie is het cruciaal meer plastic te recyclen.”.

Avant la lettre

We kunnen eigenlijk constateren dat het gros van wat de Commissie voorstelt al vele jaren geleden door de kunststof leidingindustrie is opgepakt, en uitgevoerd!
Want Circulaire Economie is meer dan recycling alleen: het gaat om het verzamelen van afval en om het toepassen hiervan in nieuwe producten, waarbij dit op mimimaal hetzelfde kwaliteitsniveau moet gebeuren.
En dat is precies wat de Nederlandse kunststof leidingindustrie heeft gedaan: in 1991 – dit jaar dus 25 jaar geleden! – is het Buizen Inzamel Systeem opgezet, het eerste operationele kunststof inzamelsysteem in Nederland, en tegelijkertijd is de zg. 3-laags buis ontwikkeld, om in de middelste laag het ingezamelde recyclaat te kunnen toepassen. En net zoals de buizen uit 100% nieuw materiaal, voldoen bijvoorbeeld 3-laags PVC buizen met recyclaat aan alle KOMO eisen.

De Europese kunststof leidingindustrie stelt zichzelf – ter bevestiging van deze voortrekkersrol – vrijwillig ten doel om in 2020 ten minste 250.000 ton kunststof leidingafval (PVC, PE, PP) op deze wijze toe te passen.

Circulaire Economie is meer dan recycling alleen: het gaat om het verzamelen van afval en om het toepassen hiervan in nieuwe producten, waarbij dit op mimimaal hetzelfde kwaliteitsniveau moet gebeuren.

Dreiging

Helaas ondergraaft de Europese Commissie haar eigen doelen door op bepaalde beleidsterreinen geen keuzes te maken.
Zo is voor de Commissie onduidelijk of de beste milieuprestatie voor (kunststof leiding) afval wordt bereikt door recycling, verbranding of zelf storten (terwijl dat in vele EU lidstaten verboden is!).
Gelukkig dat de Nederlandse kunststof leidingindustrie al 25 jaar weet hoe het moet!

Wilt u contact opnemen met de schrijver van dit artikel? Gebruik dan het onderstaande formulier om een bericht te schrijven:

Door: Roger Loop

Directeur BureauLeiding Kenniscentrum kunststof leidingsystemen

  • Roger Loop volgen of contact opnemen: