BureauLeiding op bezoek in het Europees Parlement

Afgelopen week organiseerde Teppfa, de Europese koepel voor producenten van leidingsystemen, een bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig namens de Europese Commissie en Parlementsleden van zowel de Europese Volkspartij als de Socialisten & Democraten. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over nieuwe regels waartoe vanuit de Europese Commissie het initiatief is genomen.

Toepassing van recyclaat

Door deze strengere regels te stellen voor het gebruik van stoffen, worden nieuwe eisen gesteld aan de recycling van leidingen en zal het een grotere uitdaging worden om voldoende recyclaat te gebruiken in nieuwe buizen. Vanuit Teppfa, BureauLeiding en de aanwezige producenten werd duidelijk gemaakt dat kunststof leidingen een belangrijke rol spelen binnen de circulaire economie en dat deze leidingen zowel vanuit de toepassing zelf duurzaam zijn, maar via recycling ook relatief eenvoudig kunnen worden hergebruikt. 

Belangen en uitdagingen

Daarnaast staan de bedrijven die in de sector actief zijn garant voor een groot aantal arbeidsplaatsen. Belangrijk is wel dat met de industrie wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden om gebruikte buizen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Daarvoor is nauw overleg tussen sector en overheden van groot belang. 

Tot slot, werd de oproep om met de industrie te kijken naar mogelijke innovaties die bijdragen aan verduurzaming breed onderschreven. Met de succesvolle bijeenkomst heeft de branche het initiatief genomen om dat gesprek de komende jaren actief te voeren.

BureauLeiding op bezoek in het Europees Parlement

Vlnr Detlef Schramm (Aliaxis), Ronald Bal (Wavin), Ludo Debever (Teppfa), Jens Gieseke (Europees Parlement, EVP) Patrizia Tosetti (Europese Commissie, DG GROW) and Valentina Bertato (Europese Commissie, DG ENV), Markus Hartmann (KRV), Timo Wöllken (Europees Parlement, S&D) Bert van Steeg (BureauLeiding), Jean Pierre Taverne (Teppfa).