BureauLeiding Mini-symposium: een terugblik

Op 11 juli jl. vond voor het eerst in vele jaren weer een mini-symposium van BureauLeiding plaats. Ruim 30 mensen uit het BureauLeiding netwerk zijn naar het Bouw & Infra Park congrescentrum in Harderwijk gekomen om kennis te delen en te netwerken. Dit alles in een compacte opzet en binnen de thema’s: Veiligheid, milieu en duurzaamheid.

11 juli 2019 – Bouw & Infra Park, Harderwijk

Den Haag, 19-07-2019
Gewijzigd op: 24-05-2024
Door: Roger Loop

Op 11 juli jl. vond voor het eerst in vele jaren weer een mini-symposium van BureauLeiding plaats. Ruim 30 mensen uit het BureauLeiding netwerk zijn naar het Bouw & Infra Park congrescentrum in Harderwijk gekomen om kennis te delen en te netwerken. Dit alles in een compacte opzet en binnen de thema’s: Veiligheid, milieu en duurzaamheid.

Notificaties ontvangen voor nieuwe artikelen?
Meld je dan ook voor de nieuwsbrief van BureauLeiding

“Maatschappelijke uitdagingen en concrete aanpak”.

BureauLeiding directeur Roger Loop opende de middag die in het teken stond van “maatschappelijke uitdagingen en concrete aanpak”.
In een korte inleiding nam hij de aanwezigen mee in enkele actuele nieuwsberichten uit de sector en hij wees op het grote belang van de kunststof leiding voor Nederland: in de Nederlandse ondergrond ligt ruim 195.000 km kunststof buis (vnl. PVC).

Lees meer over de vele onderzoeken naar levensduur, milieu-impact en circulariteit van de kunststof leiding in de BureauLeiding kennisdossiers.

Verder sprak Roger Loop met trots over het Buizen Inzamel Systeem (BIS), het eerste operationele kunststof inzamelsysteem in Nederland, actief sinds 1991, dat gezien kan worden als de echte start van de circulariteit van kunststof leidingsystemen. En samen met de Europese partners binnen VinylPlus wordt er nog steeds meer PVC ter herverwerking ingezameld.

Ketensamenwerking leidt tot business kansen

Martin van Dord van NRK sprak over ketensamenwerking als dé manier voor de kunststof industrie om nieuwe business te creëren én de uitdagingen rond beperking CO2 uitstoot en circulariteit aan te pakken.

Al jaren stimuleert NRK bedrijven om samen met ketenpartners innovatieprojecten te starten, omdat de toepassing van kunststoffen in de keten grote voordelen op kan leveren. Voorbeelden hiervan zijn o.a. isolatie waardoor minder verwarming nodig is, lichtgewicht auto onderdelen waardoor het verbruik afneemt, beperken van voedselverspilling door de levensduurverlenging door verpakkingen, verminderen waterverspilling door toepassen kunststof buizen. Door met ketenpartners samen te werken kunnen de juiste besluiten worden genomen waardoor de optimale oplossing wordt gekozen.

Momenteel gebruikt NRK hiervoor de CIRCO business tracks. In deze tracks worden bedrijven uit de kunststofketen bijeengebracht rond een specifiek thema. In een driedaags programma gaan de bedrijven actief met elkaar aan de slag om nieuwe circulaire businesskansen te ontdekken. Met deze aanpak ontstaan er meer ideeën en kunnen deze sneller en beter worden uitgewerkt.

Een mooie illustratie was de CIRCO track Flexibele kunststoffen. Bedrijven uit alle schakels van de flexibele kunststofketen waaronder bv Shin-Etsu, Nederlandse Spoorwegen, Forbo, Vynova en Veritex namen hier aan deel. Na een aarzelende start, hebben ze met elkaar nieuwe ideeën en concepten doorgenomen en elk bedrijf heeft een of meer uitdagingen benoemd die ze samen met de andere bedrijven gaan uitwerken. Daarnaast is het initiatief ontstaan om de recycling van flexibele kunststoffen te versterken. Dat de bedrijven enthousiast zijn is duidelijk, ze zijn een appgroep gestart om contact te houden en er is een Next Step meeting gepland.

Vermakelijk pensioen

David van As, directeur van het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid, is al jaren actief in de financiële wereld, waarvan al weer enige tijd bij het bedrijfstakpensioenfonds. Op een begrijpelijke manier met de nodige humor praatte hij de zaal bij over het ontstaan en de ontwikkelingen van pensioenen in de afgelopen jaren. Naast het op een zeer aanschouwelijke wijze uitleggen van enkele “stoffige” kernbegrippen uit de pensioenwereld, zoals bv. de rekenrente, ging hij ook in op de ontwikkelingen rondom duurzaam beleggen.

Pensioenfondsen dienen natuurlijk niet uit het oog te verliezen dat de hoofdopgave is om gelden te beheren om voor de deelnemers na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd tot een uitkering te kunnen komen. Dat vereist een lange horizon, en dat betekent dat pensioenfondsen bij hun afwegingen rondom duurzaamheid vooral naar de lange termijn kijken. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven die nu niet duurzaam zijn een risico gaan vormen, en daarom wordt er steeds vaker met de hefboom van het belegd vermogen bij ondernemingen op een duurzame bedrijfsvoering gestuurd.

Rondleiding SOMA

Onderdeel van het mini-symposium was ook een rondleiding over het Bouw & Infra park, met de nadruk op de activiteiten van het SOMA college. Het SOMA college leidt leerlingen op tot onder andere graafmachine- en kraanmachinisten, landmeters en stratenmakers. Twee docenten hebben de deelnemers laten zien hoe er door de leerlingen met echte grijpers, bulldozers en andere zwaar materieel wordt geoefend.

Het belangrijkste onderdeel van deze rondleiding was het zogenoemde “living lab”, een terrein waar vele meters leiding en kabel onder de grond liggen, en waarvoor de leden van BureauLeiding kunststof buizen en hulpstukken hebben gedoneerd. De studenten krijgen hier les om te leren kabels en buizen op te sporen en deze niet te raken met graafwerkzaamheden.

Even mochten de deelnemers ook zelf aan de slag: niet buiten met het echte materieel, maar binnen in de simulatorruimte, waar de eerstejaars in een virtuele omgeving oefenen op gesimuleerde graafwerktuigen.

CO2 reductie en een stijging van de ROI

Vervolgens sprak Stijn Santen van CO2-Net over de reductie van CO2 in Nederland. Onder het mom ‘Beter presteren door CO2 te reduceren’ vertelde hij hoe bedrijven winst kunnen halen uit energy efficiency. Hierbij verwees hij ook regelmatig naar de kunststofindustrie.

Veel bedrijven denken dat CO2 reductie een zaak is van grote langlopende ingrepen. Terwijl er op korte termijn ook al winst is te behalen, bijvoorbeeld LED verlichting of afvalscheiding. Dat zie je terug in de ROI van een bedrijf.  Bijkomende voordeel: Energy efficiency verhoogt de aantrekkelijkheid van een bedrijf voor aandeelhouders en klanten en het verhoogt, daar waar van toepassing, de beurswaarde van het bedrijf, waarmee er een mooi bruggetje geslagen werd naar de uitleg over duurzaam beleggen door de vorige spreker.

Afsluiting

Roger Loop sloot het kennisgedeelte van het minisymposium af met een korte samenvatting van wat de sprekers de deelnemers hadden geboden, en met de constatering dat het mini-symposium aan de opzet had voldaan: op een ongedwongen wijze was het netwerk van BureauLeiding bijeen geweest, om met elkaar kennis te maken en om van elkaar te leren.

De deelnemers kregen dit jaar geen presentje als aandenken mee naar huis. In het kader van de duurzaamheid heeft BureauLeiding besloten om het aldus uitgespaarde bedrag te schenken aan een goed doel dat zich inzet voor het toegankelijk maken van schoon drinkwater en het zorgen voor goed sanitair op plaatsen in de wereld waar dat niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland. Dit jaar is gekozen om deze donatie aan Simavi te doen.

Tot slot nodigde hij iedereen graag uit voor het dinerbuffet, strategisch gepland op het moment van de grootste filedruk, zodat iedereen aansluitend rustig naar huis zou kunnen terugkeren.

Wilt u contact opnemen met de schrijver van dit artikel? Gebruik dan het onderstaande formulier om een bericht te schrijven:

Door: Roger Loop

Directeur BureauLeiding Kenniscentrum kunststof leidingsystemen

  • Roger Loop volgen of contact opnemen: