Bijna een wortelkanaalbehandeling op IJsland

Deze blog gaat evenwel niet over IJsland, maar over wortelingroei. En dat op zijn beurt heeft niets met een wortelkanaalbehandeling te maken, maar daar moest ik bij het lezen van het RIONED (verkennend) onderzoek “Riolering en wortelingroei” van april van dit jaar wel aan denken.

Bijna een wortelkanaalbehandeling op IJsland

Den Haag, 28-06-2016
Gewijzigd op: 21-04-2024
Door: Roger Loop

IJsland is hot tegenwoordig. De geisers zijn dat al eeuwen, maar uiterlijk sinds het uitschakelen van Engeland op het EK in Frankrijk is heel IJsland met alle 330.000 inwoners hot.

Notificaties ontvangen voor nieuwe artikelen?
Meld je dan ook voor de nieuwsbrief van BureauLeiding

Deze blog gaat evenwel niet over IJsland, maar over wortelingroei. En dat op zijn beurt heeft niets met een wortelkanaalbehandeling te maken, maar daar moest ik bij het lezen van het RIONED (verkennend) onderzoek “Riolering en wortelingroei” van april van dit jaar wel aan denken. En omdat ik jaren geleden tijdens een kortstondig verblijf op IJsland last had van een ontstoken wortel, was ook de associatie met IJsland – voor mij – onvermijdelijk.

Er is geen directe oplossing voorhanden…of toch?

Wortelgroei

Wortelingroei in de Nederlandse riolering wordt volgens de onderzoekers door de grondbeheerders – doorgaans de gemeenten – eerder als een gegeven dan als een probleem ervaren. Dat lijkt te duiden op een prettige pragmatische opstelling: het niet denken in problemen lijkt bijna op het denken in oplossingen. Dat blijkt bij nadere bestudering toch een beetje tegen te vallen. Want al snel staat er ook “Er is geen directe oplossing voorhanden”.

Maar als je dan verder leest kom je ook tegen “Wortelingroei komt met name voor bij keramische en betonnen riolen”, en ook dat het buismateriaal een van de factoren is die een grote rol spelen.
Zo er al gesteld wordt dat er geen oplossing voorhanden is, dan duiden deze bevindingen toch zeker wel op mogelijkheden om de gevolgen te beperken.
Het zal geen verbazing wekken dat ik daar zo mijn ideeën bij heb. Niet alleen staat er in een onderzoek van the Swedish University of Agricultural Sciences uit 1994 “Pipes made of plastic (PVC) and fiberglass (GAP) have, so far, been nearly resistant to root intrusion”, ook in het Sustainable Municipal Pipes onderzoek van S&P Consult uit Bochum (D) uit 2006 “Als men kijkt naar het aantal defecten in verhouding tot de aangelegde lengte van alle leidingen van de specifieke materiaalgroepen … is het aantal defecten bij kunststof leidingen gemiddeld slechts 20% ten opzichte van het aantal defecten bij starre leidingsystemen”.

Uit het onderzoek van RIONED blijkt dat de extra beheerskosten door wortelingroei ca. € 0,50 tot € 1,00 per inwoner per jaar bedragen. Er lijkt dus (financiële) ruimte om over een andere aanpak na te denken.

En uiterlijk na de prestaties van IJsland op het EK in Frankrijk weten we dat niet altijd de voor de hand liggende partij de vanzelfsprekende winnaar is.

Wilt u contact opnemen met de schrijver van dit artikel? Gebruik dan het onderstaande formulier om een bericht te schrijven:

Door: Roger Loop

Directeur BureauLeiding Kenniscentrum kunststof leidingsystemen

  • Roger Loop volgen of contact opnemen: