Belang van geotextiel bij klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: het wordt droger, heter en natter. Klimaatadaptatie is dus cruciaal om met de toekomstige klimaatveranderingen om te gaan. Geotextiel speelt een belangrijke rol om ons tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen.

Geotextiel bij oeverbescherming

Na de watersnoodramp in 1953 werden verschillende acties in gang gezet om herhaling te voorkomen. Zo werd er ook gestart met het gebruik van geotextiel bij zeedijken en rivieroevers om uitspoeling door golven en hoogwater te voorkomen. Inmiddels zet Rijkswaterstaat al jaren geotextiel in bij waterkeringen, langs oevers van grote rivieren  om dijken te verstevigen.

Een van de kenmerken van geotextiel is dat het een levensduur van meer dan 50 jaar heeft en geleidelijk aan afbreekt. Hoewel geotextiel belangrijk is bij oeverbescherming, wordt de Tweede Kamer via een motie gevraagd om onderzoek te doen naar alternatieve materialen. Een voorbeeld waar Rijkswaterstaat aan werkt is een bio-based doek dat uiteindelijk wordt afgebroken tot humus. 

Geotextiel bij klimaatadaptatie

Hoewel er dus vragen zijn omtrent het gebruik van geotextiel bij oeverbescherming, in verband met mogelijke invloed op de zogenaamde ‘plastic soep’ is de toepassing van geotextiel is veel breder dan alleen oeverbescherming. Dit is bij de discussie over geotextiel in de Tweede Kamer niet aan de orde gekomen. Zo wordt geotextiel ook gebruikt in stedelijk gebied om wateroverlast te reduceren. Hier wordt geotextiel gebruikt bij infiltratiekratten om te zorgen dat het systeem niet dichtslibt met zand of vuil. 

Dankzij de open structuur van geotextiel laat het wel water door, wat vervolgens uit de krat in de bodem kan infiltreren. Wanneer een infiltratiesysteem niet is omwikkeld met geotextiel is het gevaar op dichtslibben veel groter, waardoor bij hevige regenbuien het water niet goed opgevangen kan worden en rioleringen overbelast kunnen raken.

Om efficiënt met hevige neerslag om te gaan worden er verschillende oplossingen ingezet, zoals wadi’s, en infiltratiekratten. Juist om het riool te ontzien wordt het regenwater steeds vaker geïnfiltreerd in de bodem door middel van infiltratiekratten. Infiltratiekratten vormen een ondergrondse opslagruimte voor regenwater. Het regenwater wordt namelijk tijdelijk opgeslagen in een infiltratiekrat en zakt daarna geleidelijk aan weg in de bodem. Op deze manier wordt het grondwater langzaam aan aangevuld, waardoor de gevolgen van droogte verminderd worden en de gevolgen van hevige regenbuien beheerst kunnen worden.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.