7 kilometer nieuwe leidingen in Tilburg

De Rijksoverheid heeft bepaald dat in 2023 alle gietijzeren leidingen vervangen moeten zijn door kunststofleidingen. Dit vergt een grote operatie. Tilburg zet de komende vier jaar de binnenstad op de kop om te voldoen aan deze eis.

Tilburg startte deze maand een grootschalig project. Kilometers kabels en leidingen moeten de komende jaren vernieuwd of vervangen worden. Dit betekent dat ± 80 procent van de straten van de Tilburgse binnenstad worden opgebroken. Dit is voor Brabantse begrippen een project van grote omvang.

Van de Rijksoverheid moeten in 2023 alle gietijzeren leidingen voor gasdistributie in de stad vervangen zijn door kunststofleidingen. Om dit werkbaar te stellen is er vier jaar uitgetrokken om 7000 meter leidingwerk te vervangen. Omdat ook de waterleiding op sommige plekken versleten is, wordt deze gelijktijdig vervangen. Om alles in goede banen te leiden worden bewoners en ondernemers actief betrokken bij de plannen.