Kennisdossier Functioneel (deel 1)

infiltratie
Kunststof infiltratieriool maakt modern waterbeheer mogelijk

Het watersysteem moet tegenwoordig plotselinge pieken in wateraanvoer, bijvoorbeeld door extreem zware neerslag, moeiteloos kunnen opvangen.

In de huidige visie op waterbeheer wordt hemelwater zo veel mogelijk opgevangen in het gebied zelf,  zodat kwetsbare gebieden niet onnodig worden belast tijdens pieken en de bodem niet verdroogt.

Het scheiden van hemelwater en riool is niet voor niets één van de speerpunten van de overheid. Het doel is om bij 60% van de nieuwbouw en bij 20% van bestaande bouw het hemelwater af te koppelen van het afvalwaterriool. Vervolgens kan dit regenwater bovengronds worden opgeslagen of ondergronds worden geïnfiltreerd. In dit laatste geval zorgt een infiltratieriool ervoor dat hemelwater gedoseerd wordt afgegeven aan de bodem. Een oplossing die geen ruimte kost, die piekafvoer uitstekend kan verwerken met een positief effect op de grondwaterstand.

Onderhoudsarm

Hemelwaterinfiltratie vraagt om innovatieve oplossingen. De kunststof leidingindustrie biedt geïntegreerde infiltratiesystemen met ideale eigenschappen. Deze systemen bestaan uit transport- en infiltratieleidingen, infiltratiekolken en infiltratiekratten.

Een laag geotextiel rondom de infiltratie-elementen zorgt dat het water vrijuit naar buiten kan, zonder dat het systeem dichtslibt met zand. Hierdoor blijft de infiltratie-capaciteit langdurig behouden en zijn deze kunststof infiltratiesystemen de meest onderhoudsarme oplossing op de markt.

Voordelen van het kunststof infiltratie-riool

  • Voorkomt piekafvoer
  • Geen plasvorming boven de grond
  • Betere benutting van de rioolwaterzuivering
  • Minder verdroging dankzij hogere grondwaterspiegel
  • Meer ruimte en flexibiliteit bij inrichting wijk
  • Hoge, constante capaciteit, weinig onderhoud

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×