Kennisdossier Duurzaam (deel2)

Vinyl2010 en VinylPlus:
Duurzame resultaten en ambities

Producenten van kunststof producten nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid als het gaat om duur-zaamheid. Zo is de Europese PVC-industrie een vrijwillige verbintenis aangegaan om de milieu-impact van PVC-productie te verkleinen, het verbruik van schadelijke additieven te verminderen en recycling te bevorderen.

Dit zijn de belangrijkste doelen van het industriebrede programma Vinyl2010 en z’n opvolger VinylPlus. De kunst-stof buizenindustrie levert hieraan een belangrijke bijdrage. Deze eigen milieuprogramma’s van de industrie werpen hun vruchten af. Onder VinylPlus en voorgaande programma’s is de laatste 20 jaren al veel bereikt. Maar de industrie rust niet op z’n lauweren, en de doelstellingen voor de komende jaren blijven ambitieus. Onder de vlag van VinylPlus wordt dit ambitieuze programma voortgezet.

Inzamelen en hergebruik PVC

Dankzij VinylPlus en de inspanningen van de industrie staan inzamelen en hergebruik van PVC-afval definitief op de kaart. In Nederland heeft de kunststof leidingindustrie hiervoor met het Buizen Inzamel Systeem (BIS) in 1991 de aanzet gegeven. De doelstelling om binnen Europa 200.000 ton afval per jaar te recyclen, werd in 2010 ruimschoots gehaald. Ondanks economische tegenwind werd in dat jaar 260.842 ton PVC-afval opgehaald. De doelstelling voor 2020 is wederom ambitieus: 800.000 ton per jaar.

Terugdringen van zware metalen

De Europese PVC-industrie heeft zich eraan verbonden om voor 2015 alle loodstabilisatoren volledig te vervangen door verantwoorde alternatieven als calcium. Deze uitfasering loopt inmiddels ruim voor op schema: tussen 2000 en 2010 daalde het gebruik van loodstabilisatoren in 15 Europese landen met 96.448 ton, een daling van ruim 75%. De industrie blijft zich inspannen om in 2015 alle loodstabilisatoren te vervangen in alle EU-landen plus Noorwegen, Zwitserland en Turkije. De uitfasering van cadmiumstabilisatoren werd in heel Europa al bereikt in 2007.

En meer…

Naast de inspanningen op het gebied van additieven en recycling helpt VinylPlus de industrie om het energie- en grondstoffengebruik te verlagen en de transparantie naar de buitenwereld te vergroten. Volg deze inspanningen op www.vinylplus.eu.

Bronnen en websites

  1. TNO-rapport ‘Levensduurverwachting van bestaande PVC leiding’, TNO Industrie en Techniek, 15 mei 2006

TNO-rapport ‘Kwaliteit opgegraven PVC rioleringsbuizen’, TNO Industrie en Techniek, 2 april 2007

2. SMP Final Report ‘European Study of the performance of various pipe systems..’, S & P Consult GmbH, september 2006

3. Eindrapport ‘Milieuanalyses PVC’ IVAM, 21 april 2010

4. ‘EN 15804 sustainability of construction works’ www.cen.eu

5. ‘Milieuproductverklaringen / EPD’s’ www.bureauleiding.nl/epd

 

Websites

www.bureauleiding.nl

www.teppfa.eu

www.ivam.nl

www.dubokeur.nl

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×